U bevindt zich op:Burgers Jeugd en gezin  Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten houden de gezondheidsgegevens van uw kind bij in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg.

In dit dossier staan:

  • gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, het gezin en de omgeving waarin het kind opgroeit;
  • standaardgegevens, zoals lengte en gewicht.
     

Bel of mail ons Contact

Wie kan de gegevens inzien?

Wie kan de gegevens inzien?

Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg wordt gebruikt door de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of doktersassistent die het kind in zorg heeft. Huisartsen, ziekenhuizen, scholen, gemeenten, jeugdzorg, politie, justitie of andere personen en organisaties kunnen de gegevens niet inzien. Als dat in het belang is van uw kind, kunnen we gegevens uit het dossier wel delen met andere zorgverleners. Dit kan alleen als u en/of uw kind (afhankelijk van de leeftijd van uw kind) hier toestemming voor geeft.

Een dossier inzien of een kopie aanvragen

Een dossier inzien of een kopie aanvragen

Ouders en/of kinderen kunnen het dossier inzien of een kopie aanvragen. Dat kan schriftelijk of via een online formulier. De persoon die het dossier wil inzien of een kopie aanvraagt, moet een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs als bijlage meesturen. Wie de aanvraag kan doen, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Kinderen jonger dan 12 jaar: een gezaghebbende ouder doet de aanvraag en stuurt een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs als bijlage mee;
  • Jongeren van 12 tot 16 jaar: een ouder doet de aanvraag met toestemming van de jongere. Hij/zij stuurt een kopie van zijn/haar eigen legitimatiebewijs en dat van de jongere als bijlage mee;
  • Jongeren vanaf 16 jaar: de jongere doet de aanvraag en stuurt een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs als bijlage mee.

Let er op dat de kopie van het identiteitsbewijs goed leesbaar is en dat de geldigheidsdatum van het identiteitsbewijs niet is verstreken.

Stuur uw aanvraag naar:

GGD Zuid Limburg
T.a.v. het hoofd afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 33
6400 AA Heerlen

Een aanvraag gedaan en wat nu?

Een aanvraag gedaan en wat nu?

Binnen 4 weken na aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht dat uw aanvraag in behandeling is.

Bij een verzoek om inzage in het dossier maakt de jeugdarts een afspraak met u en/of uw kind. Zij/hij bekijkt samen met u het dossier. Het kan gebeuren dat u niet het hele dossier te zien krijgt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het dossier informatie over andere personen bevat, van wie de privacy niet mag worden aangetast.

Hebt u een kopie van het dossier aangevraagd? Dan stuurt de JGZ u dit binnen 2-4 weken per post toe. Als uw kind 16 jaar of ouder is, ontvangt uw kind een kopie van het dossier. Het kan gebeuren dat u niet het hele dossier toegestuurd krijgt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het dossier informatie over andere personen bevat, van wie de privacy niet mag worden aangetast.