U bevindt zich op:BurgersJeugd en gezinDigitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten houden de gezondheidsgegevens van uw kind bij in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg.

In dit dossier staan:

 • gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, het gezin en de omgeving waarin het kind opgroeit;
 • standaardgegevens, zoals lengte en gewicht.
   

Bel of mail ons Contact

Gebruik van gegevens uit het dossier

Gebruik van gegevens uit het dossier

Gegevens uit de dossiers kunnen ook worden gebruikt (met inachtneming van de geldende privacywetgeving) voor andere taken van de GGD naast de individuele dienstverlening, zoals beleidsadvisering en wetenschappelijk onderzoek. Voorbeelden van de onderzoeksprojecten vindt u hier

Als u bezwaar heeft tegen het (nader) gebruik van gegevens uit het dossier voor (wetenschappelijk) onderzoek van uzelf, uw kind of van de cliënt die u vertegenwoordigt, dan kunt u dit bij ons kenbaar maken via dit formulier
Wanneer u bezwaar maakt, maken wij een aantekening in het digitaal dossier en worden uw gegevens niet meer gebruikt voor toekomstig onderzoek. Uiteraard mag u het bezwaar ook later weer intrekken.

Heeft u vragen over het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek? U kunt deze mailen naar academischewerkplaats@ggdzl.nl

Wie kan de gegevens inzien?

Wie kan de gegevens inzien?

Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg wordt gebruikt door de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of doktersassistent die het kind in zorg heeft. Huisartsen, ziekenhuizen, scholen, gemeenten, jeugdzorg, politie, justitie of andere personen en organisaties kunnen de gegevens niet inzien. Als dat in het belang is van uw kind, kunnen we gegevens uit het dossier wel delen met andere zorgverleners. Dit kan alleen als u en/of uw kind (afhankelijk van de leeftijd van uw kind) hier toestemming voor geeft.

Een dossier inzien of een kopie aanvragen

Een dossier inzien of een kopie aanvragen

Ouders en/of kinderen kunnen het dossier inzien of een kopie aanvragen. Dat kan schriftelijk of via een online formulier. Wie de aanvraag kan doen, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Kinderen jonger dan 12 jaar: een ouder doet de aanvraag en voegt als bijlagen de kopieën van de legitimatiebewijzen van beide ouders toe en van het kind;
 • Jongeren van 12 tot 16 jaar: een ouder doet de aanvraag met toestemming van de jongere. Hij/zij stuurt een kopie van zijn/haar eigen legitimatiebewijs, het legitimatiebewijs van de andere ouder en dat van de jongere als bijlage mee;
 • Jongeren vanaf 16 jaar: de jongere doet de aanvraag en stuurt een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs als bijlage mee.  

Wij vragen u bij de aanvraag een kopie mee te sturen van uw identiteitsbewijs.  Wij vragen deze informatie, omdat wij uw identiteit moeten vaststellen voor het in behandeling kunnen nemen van uw verzoek. U hoeft niet alle informatie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt gebruik maken van de Kopie ID-app van de Rijksoverheid om niet-noodzakelijke informatie af te schermen alvorens u de kopie aan ons verstrekt. 

Wilt u er op letten dat:

 • de identiteitsbewijzen niet verlopen zijn
 • de kopieën goed leesbaar zijn

De GGD neemt uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling. U ontvangt van de betrokken afdeling een bevestiging van uw aanvraag zodra het verzoek is ontvangen. Binnen 4 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek. U ontvangt onze reactie digitaal, tenzij u deze anders wenst te ontvangen

Wat gebeurt er met de kopie van uw identiteitsbewijs?

Na afhandeling van het verzoek wordt de kopie van uw identiteitsbewijs vernietigd. 

Schriftelijk aanvragen?

Stuur uw aanvraag naar:

GGD Zuid Limburg
T.a.v. het hoofd Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg
Postbus 33
6400 AA Heerlen
Aanvraag dossier

Een aanvraag gedaan en wat nu?

Een aanvraag gedaan en wat nu?

Binnen 4 weken na aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht dat uw aanvraag in behandeling is.

Verzoek om inzage

Bij een verzoek om inzage in het dossier maakt de jeugdarts een afspraak met u en/of uw kind. Zij/hij bekijkt samen met u het dossier. Het kan gebeuren dat u niet het hele dossier te zien krijgt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het dossier informatie over andere personen bevat, van wie de privacy niet mag worden aangetast.

Kopie dossier

Hebt u een kopie van het dossier aangevraagd? Dan stuurt de JGZ u dit binnen 2-4 weken per post toe. Als uw kind 16 jaar of ouder is, ontvangt uw kind een kopie van het dossier. Het kan gebeuren dat u niet het hele dossier toegestuurd krijgt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het dossier informatie over andere personen bevat, van wie de privacy niet mag worden aangetast.

Privacy

In verband met uw privacy: Na afhandeling van het verzoek wordt de kopie van uw identiteitsbewijs vernietigd

Veelgestelde vragen gebruik gegevens dossier

Veelgestelde vragen gebruik gegevens dossier

Welke gegevens verzamelt de JGZ in het digitaal dossier?

JGZ verzamelt gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, het gezin en de omgeving waarin het kind opgroeit.

Waarom verzamelt JGZ mijn persoonsgegevens?

Bij de uitoefening van onze (wettelijke) taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg (JGZ), maken wij gebruik van persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de taken die aan ons zijn opgedragen goed te kunnen uitvoeren.

Gegevens uit het dossier van uw kind worden voornamelijk gebruikt om ontwikkeling van uw kind te volgen en passende zorg aan uw kind te leveren. Gegevens uit het dossiers worden ook gebruikt voor andere taken van de GGD naast de individuele dienstverlening, zoals beleidsadvisering en wetenschappelijk onderzoek. Voorbeelden van de onderzoeksprojecten vindt u hier.

Wat zijn mijn rechten rondom het gebruik van mijn gegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij daar een legitiem doel voor hebben en wij volgens de wet voor dit doel persoonsgegevens mogen verwerken. Wij zorgen dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden verzameld en bewaard en dat de gegevens goed beveiligd zijn.

U heeft ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken een aantal rechten:

 • Recht op informatie – het recht om informatie te ontvangen over het verwerken van uw persoonsgegevens.
 • Recht op inzage – het recht om uw persoonsgegevens in te zien.
 • Recht op rectificatie – het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op vergetelheid – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking – het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op dataportabiliteit – het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen aan uzelf of een andere organisatie.
 • Recht van bezwaar – het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Meer informatie over uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens door de afdeling jeugdgezondheidszorg leest u in de privacyverklaring. Deze kunt u op onze website vinden.

Wat moet ik doen als ik het gebruik van mijn gegevens wil beperken? 

Als u bezwaar heeft tegen het (nader) gebruik van gegevens uit het dossier voor (wetenschappelijk) onderzoek van uzelf, uw kind of van de cliënt die u vertegenwoordigt, dan kunt dit bij ons kenbaar maken via dit formulier. Wanneer uw bezwaar maakt, maken wij een aantekening in het digitaal dossier en worden uw gegevens niet meer gebruikt voor toekomstig onderzoek. Uiteraard mag u het bezwaar ook later weer intrekken.

Ik heb een andere vraag

Heeft u nog andere vragen en vindt u het antwoord niet op onze website? Neem dan contact op met het JGZ Klant Contact Centrum via 088 - 880 50 44. Bereikbaar van maandag t/m donderdag van 8.30-12.30 uur en van 13.00-16.30 uur. Op vrijdag van 8:30-12:30 uur. Ook kunt u het contactformulier invullen.