U bevindt zich op:Burgers Jeugd en gezin  Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg

De jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten houden de gezondheidsgegevens van uw kind bij in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg.

In dit dossier staan:

 • gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, het gezin en de omgeving waarin het kind opgroeit;
 • standaardgegevens, zoals lengte en gewicht.
   

Bel of mail ons Contact

Wie kan de gegevens inzien?

Wie kan de gegevens inzien?

Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg wordt gebruikt door de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of doktersassistent die het kind in zorg heeft. Huisartsen, ziekenhuizen, scholen, gemeenten, jeugdzorg, politie, justitie of andere personen en organisaties kunnen de gegevens niet inzien. Als dat in het belang is van uw kind, kunnen we gegevens uit het dossier wel delen met andere zorgverleners. Dit kan alleen als u en/of uw kind (afhankelijk van de leeftijd van uw kind) hier toestemming voor geeft.

Een dossier inzien of een kopie aanvragen

Een dossier inzien of een kopie aanvragen

Ouders en/of kinderen kunnen het dossier inzien of een kopie aanvragen. Dat kan schriftelijk of via een online formulier. Wie de aanvraag kan doen, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Kinderen jonger dan 12 jaar: een ouder doet de aanvraag en voegt als bijlagen de kopieën van de legitimatiebewijzen van beide ouders toe;
 • Jongeren van 12 tot 16 jaar: een ouder doet de aanvraag met toestemming van de jongere. Hij/zij stuurt een kopie van zijn/haar eigen legitimatiebewijs, het legitimatiebewijs van de andere ouder en dat van de jongere als bijlage mee;
 • Jongeren vanaf 16 jaar: de jongere doet de aanvraag en stuurt een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs als bijlage mee.

Lees voordat u een kopie van het identiteitsbewijs opstuurt, hoe u fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs kunt voorkomen.

Wilt u er op letten dat:

 • de kopieën van de identiteitsbewijzen ondertekend zijn
 • de datum van aanvraag op de kopieën staan
 • de identiteitsbewijzen niet verlopen zijn
 • de kopieën goed leesbaar zijn

Wat gebeurt er met de kopie van uw identiteitsbewijs?

Na afhandeling van het verzoek wordt de kopie ID ongeldig gemaakt met de vermelding van de reden waarom de kopie is opgevraagd door ons.

Schriftelijk aanvragen?

Stuur uw aanvraag naar:

GGD Zuid Limburg
T.a.v. het hoofd Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg
Postbus 33
6400 AA Heerlen
Aanvraag dossier

 

Een aanvraag gedaan en wat nu?

Een aanvraag gedaan en wat nu?

Binnen 4 weken na aanvraag, krijgt u schriftelijk bericht dat uw aanvraag in behandeling is.

Verzoek om inzage

Bij een verzoek om inzage in het dossier maakt de jeugdarts een afspraak met u en/of uw kind. Zij/hij bekijkt samen met u het dossier. Het kan gebeuren dat u niet het hele dossier te zien krijgt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het dossier informatie over andere personen bevat, van wie de privacy niet mag worden aangetast.

Kopie dossier

Hebt u een kopie van het dossier aangevraagd? Dan stuurt de JGZ u dit binnen 2-4 weken per post toe. Als uw kind 16 jaar of ouder is, ontvangt uw kind een kopie van het dossier. Het kan gebeuren dat u niet het hele dossier toegestuurd krijgt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het dossier informatie over andere personen bevat, van wie de privacy niet mag worden aangetast.

Privacy

In veband met uw pivacy: na afhandeling van het verzoek wordt de kopie van het identiteitsbewijs ongeldig gemaakt met de vermelding van de reden waarom de kopie is opgevraagd door ons.