U bevindt zich op:ProfessionalsInfectieziektenAntibioticaresistentie

Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is het ongevoelig worden van bacteriën voor antibiotica. De belangrijkste oorzaak is onterecht gebruik van antibiotica. Als de antibioticaresistentie toeneemt, zullen bacteriële infecties, zoals urineweg- en huidinfecties, in de toekomst moeilijk of niet meer behandeld kunnen worden. Ze kunnen zelfs levensbedreigend worden.

Wat kan de GGD voor u doen op het gebied van antibioticaresistentie?

De artsen en verpleegkundigen Infectieziektebestrijding van de GGD Zuid Limburg kunnen:

  • (algemene) vragen over antibioticaresistentie beantwoorden. Voor vragen over het testbeleid en behandeling kunt u beter contact opnemen met de arts-microbioloog in het ziekenhuis.
  • adviseren omtrent te treffen maatregelen bij een persoon met een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO).
  • adviseren bij maatregelen bij uitbraken van BRMO zowel binnen als buiten een zorginstelling. Indien gewenst kan ook een bezoek gebracht worden aan een zorginstelling om mee te denken bij het in kaart brengen en beteugelen van de uitbraak.
  • voor zorgprofessionals scholing verzorgen over antibioticaresistentie; op basis van beschikbaarheid. In onderling overleg bekijken we of de scholing aan de wensen kan voldoen.

Bel voor meer informatie Contact

Wetenschappelijke projecten

Wetenschappelijke projecten

De unit Infectieziektebestrijding neemt deel of heeft deelgenomen aan diverse wetenschappelijke projecten op het gebied van antibioticaresistentie:

  • NIEZT: behoeftepeiling rondom infectiepreventie bij diverse zorgprofessionals.

Daarnaast speelt de GGD Zuid Limburg een prominente rol binnen het Limburgs Infectiepreventie en antibioticaresistentie NetwerK (LINK). Dit zorgnetwerk wordt gefinancierd vanuit VWS. Het netwerk werkt aan een optimaal regionaal infectiepreventiebeleid, kennisdeling rondom ABR en infectiepreventie, gepast antibioticagebruik en diagnostiek en vroeg-signalering van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).