U bevindt zich op:Professionals Infectieziekten  Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie is het ongevoelig worden van bacteriën voor antibiotica. Bij een infectie door bacteriën zijn soms antibiotica nodig om deze te bestrijden. Echter bij teveel of onnodig gebruik van antibiotica gaan de bacteriën “wennen” aan het middel en heeft het geen effect meer. De bacteriën zijn dan resistent tegen antibiotica.
Als de antibioticaresistentie toeneemt, zijn infecties door bacteriën in de toekomst minder goed te behandelen. Blaasontstekingen en huidinfecties kunnen dan moeilijk of niet meer behandeld worden en kunnen dan zelfs levensbedreigend worden.

Wat kan GGD Zuid Limburg voor u doen?

Wat kan GGD Zuid Limburg voor u doen?

De artsen en verpleegkundigen Infectieziektebestrijding van de GGD kunnen:

  • (algemene) vragen over antibioticaresistentie beantwoorden. Voor vragen omtrent het testbeleid en behandeling kunt u beter contact opnemen met de arts-microbioloog in het ziekenhuis.
  • adviseren over te treffen maatregelen bij een persoon met een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO).
  • adviseren bij maatregelen bij uitbraken van BRMO zowel binnen als buiten een zorginstelling. Indien gewenst kunnen wij ook een bezoek brengen aan een zorginstelling om te helpen bij het in kaart brengen en beteugelen van de uitbraak.
  • scholing voor zorgprofessionals verzorgen over antibioticaresistentie, op basis van beschikbaarheid. In onderling overleg bekijken we of de scholing aan de wensen kan voldoen.

Wetenschappelijke projecten

Wetenschappelijke projecten

De unit Infectieziektebestrijding neemt deel aan diverse wetenschappelijke projecten op het gebied van antibioticaresistentie:

  • I-4-1-Health: Binnen dit project werken we in de grensstreek Vlaanderen-Nederland samen met ziekenhuizen, GGD’-en, kennisinstellingen en bedrijven.
  • NIEZT: behoeftepeiling rondom infectiepreventie bij diverse zorgprofessionals.
  • Kwaliteit uit het Zuyden: verbeterplannen uitvoeren om de infectiepreventie binnen verpleeghuizen te optimaliseren.

Daarnaast speelt de GGD Zuid Limburg een prominente rol binnen het Limburgs Infectiepreventie en antibioticaresistentie NetwerK (LINK). Dit zorgnetwerk wordt gefinancierd vanuit VWS en werkt aan een optimaal regionaal infectiepreventiebeleid, kennisdeling rondom ABR en infectiepreventie, gepast antibioticagebruik en diagnostiek en vroegsignalering van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Bel voor meer informatie Contact