Multidisciplinaire planvorming

De GHOR levert een bijdrage aan de plannen van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De geneeskundige keten wordt door de GHOR betrokken en geïnformeerd over de ontwikkeling van deze plannen. De Veiligheidsregio is wettelijk verplicht tot het opstellen van een provinciaal regionaal risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan.

Provinciaal risicoprofiel

Het provinciaal risicoprofiel beschrijft de multidisciplinaire provinciale risico’s. De GHOR beschrijft hierin de geneeskundige risico’s.

Beleidsplan

In het regionaal beleidsplan worden de multidisciplinaire beleidsvoornemens beschreven. De GHOR beschrijft hierin onder andere de ontwikkelingen (in de zorg maar ook op het gebied van crisisbeheersing) die van invloed zijn op de GHOR en presenteert de ambities van de organisatie GHOR voor de komende jaren.

Crisisplan

Het crisisplan is gebaseerd op het regionaal beleidsplan. Het beschrijft de multidisciplinaire crisisorganisatie van de Veiligheidsregio. De geneeskundige processen in het crisisplan worden beschreven door de GHOR.

Naast deze drie plannen worden er door de Veiligheidsregio in samenwerking verschillende partners multidisciplinaire plannen ontwikkeld voor de operationele voorbereiding. Denk bijvoorbeeld aan rampbestrijdingsplannen voor Chemelot en Maastricht Aachen Airport.