U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering scholen

Advisering scholen

Een veilig en plezierig schoolklimaat beïnvloedt het welzijn en de gezondheid van de jeugd. Een gezonde leerling presteert beter. Samen met scholen wil GGD Zuid Limburg ervoor zorgen dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien.

Wat doet de GGD?

De GGD werkt vanuit verschillende disciplines aan gezondheid en gezond gedrag van kinderen en jongeren.

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg

Jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten volgen de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. Zij doen dit ook op school. Aan elke school is een team jeugdgezondheidszorg verbonden. Als de school zich zorgen maakt over een leerling kan ze altijd terecht bij dit team, dat bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente. Zij adviseren leerkrachten over de meest uiteenlopende zaken zoals alcoholgebruik, pesten, spijbelen en hoofdluis.

Gezonde School

Gezonde School

De Gezonde School-adviseurs adviseren en begeleiden scholen bij het werken aan gezondheid op school middels de Gezonde School-aanpak

Voor elke school geldt dat de ondersteuning gericht is op de specifieke behoefte van die school. 

Onze adviseurs ondersteunen bij het maken van keuzes als het gaat om lesprogramma’s, ouderbetrokkenheid, het opstellen van beleid en deskundigheidsbevordering. 

Medische milieukunde

Medische milieukunde

De unit medische milieukunde adviseert over een gezond binnenklimaat in school. Te warme of slecht geventileerde lokalen zijn niet goed voor leerlingen en leraren en verslechteren hun prestaties.

Seksuele gezondheid

Seksuele gezondheid

Kennis over seksualiteit en het kunnen aangeven van grenzen zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde seksuele ontwikkeling. De GGD ondersteunt scholen met informatie en advies en met praktische trainingen voor leerkrachten. 

Infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding

De GGD adviseert en ondersteunt scholen bij vragen over infectieziekten. Heerst er bijvoorbeeld krentenbaard op de basisschool? Dan moet u dit melden bij de unit infectieziektebestrijding. De GGD helpt u met het treffen van de juiste maatregelen. Meer informatie vindt u op de pagina over kinderziekten op school of kinderopvang.

Epidemiologie

Epidemiologie

De gezondheidsonderzoekers (epidemiologen) van de GGD onderzoeken welke gezondheidsproblemen voorkomen bij kinderen en jongeren in de regio. Bijvoorbeeld: uit onderzoek blijkt dat seksueel overdraagbare aandoeningen vaker voorkomen bij jongeren in een bepaalde gemeente of leeftijdscategorie. Samen met de GGD kan de school aandacht besteden aan het thema seksuele gezondheid.