U bevindt zich op:Professionals Seksuele gezondheid  Vrouwenbesnijdenis: VGV

Informatie voor professionals

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) is een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak. Het wordt ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. Het is een ingreep die vaak op jonge leeftijd wordt uitgevoerd en kan leiden tot lichamelijke, psychosociale en seksuele problemen. Veel vrouwen die besneden zijn leggen echter geen relatie tussen hun klachten en de besnijdenis. Ze weten niet bij wie ze terecht kunnen met hun klachten en als zij hulp zoeken komen ze vaak niet bij de juiste hulpverlener terecht.

Vrouwen tot en met 24 jaar die besneden zijn, kunnen met hun vragen en klachten terecht bij een opgeleide verpleegkundige van het Sense spreekuur.

Wilt u meer weten over VGV?

VGV komt in verschillende vormen voor, met name onder Afrikaanse migranten, maar ook in het Midden-Oosten en Azië. Er zijn verschillende manieren waarop de vrouwelijke geslachtsorganen worden besneden. Welke delen van de geslachtsorganen worden verminkt en in welke mate dat gebeurd, hangt af van de lokale gebruiken, de wens van de ouder(s) en de besnijd(st)er.

In dit filmpje vertelt een jonge besneden volwassen vrouw in Engeland welke klachten zij eraan heeft overgehouden; trauma en onvruchtbaarheid.  Een jonger meisje spreekt over de sociale norm niet te spreken over VGV. Het beschrijft de situatie in Engeland, maar illustreert ook voor Nederland heel goed de noodzaak tot preventie en het begeleiden van vrouwen die VGV hebben ondergaan.

Preventie meisjesbesnijdenis

In Nederland is VGV, in tegenstelling tot jongensbesnijdenis, strafbaar als vorm van (kinder-)mishandeling. De jeugdgezondheidszorg heeft een belangrijke taak in de preventie van VGV, het is een van de basistaken van de jeugdgezondheidszorg.
Om VGV te voorkomen gaan artsen en verpleegkundigen van de JGZ in gesprek met ouders om hen te wijzen op de ernst van de ingreep en de gevolgen voor hun dochter. Zij geven voorlichting over de Nederlandse wet inzake VGV en bij een dreigende VGV handelen zij volgens de stappen van de Meldcode .

Ouders afkomstig uit risicolanden die van plan zijn om op vakantie te gaan naar hun land van herkomst, kunnen van de arts of verpleegkundige JGZ een verklaring tegen meisjesbesnijdenis krijgen. Daarmee kunnen zij hun familieleden in het buitenland informeren over de consequenties en strafbaarheid van meisjesbesnijdenis.

Ook scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren en voorkomen van VGV. Neem bij zorgen over een dreigende VGV contact op met de jeugdarts van het consultatiebureau of GGD, betrokken personen bij de school van het kind of Veilig Thuis.

Links