U bevindt zich op:Professionals  Gezondheidszorg voor asielzoekers

Gezondheidszorg voor asielzoekers

Asielzoekers die in een reguliere opvang van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verblijven, kunnen net als ieder ander naar bijvoorbeeld de huisarts, de verloskundige, de jeugdgezondheidszorg of het ziekenhuis. De GGD zorgt voor de publieke gezondheidszorg voor asielzoekers.

Asielzoekers kampen vaker met gezondheidsproblemen dan de gemiddelde Nederlander, onder andere door de situatie in het land van herkomst, de omstandigheden tijdens de vlucht en de asielprocedure en het veelal ontbreken van een sociaal netwerk.