U bevindt zich op:ProfessionalsGezondheidszorg voor asielzoekers

Gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders

GGD Zuid Limburg voert publieke gezondheidzorgstaken uit voor asielzoekers (en statushouders) in de opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en voor statushouders die in de gemeente wonen. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. In deze infographic zijn de taken weergeven. 

Hoe zijn de publieke gezondheidszorgtaken geregeld?

De publieke gezondheidszorg voor asielzoekers wordt uitgevoerd in het kader van een overeenkomst tussen GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van 25 GGD’en en GHOR-bureaus, en het COA. De taken voor statushouders die in de gemeente wonen, zijn gelijk aan die voor andere inwoners van Nederland en vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeente.

Wat doet de GGD binnen de COA-opvanglocaties?

Asielzoekers kampen vaker met gezondheidsproblemen dan de gemiddelde Nederlander, onder andere door de situatie in het land van herkomst, de omstandigheden tijdens de vlucht en de asielprocedure en het veelal ontbreken van een sociaal netwerk.