U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering gemeentenTrendbreuk

Trendbreuk

 

Hardnekkige gezondheidsachterstand in Zuid-Limburg

In veel opzichten is Zuid-Limburg een prachtige en kansrijke regio, met een mooie groene leefomgeving, een krachtige economie, een Euregionale grensligging en een hoge kwaliteit van werken, wonen en leven. Maar Zuid-Limburg kent ook een hardnekkige gezondheidsachterstand ten opzichte van de rest van Nederland.

Op tal van gebieden scoort Zuid-Limburg beduidend slechter dan landelijk:

  • een lagere arbeidsparticipatie
  • een lagere levensverwachting
  • een ongezondere leefstijl
  • meer gebruik van jeugdhulp
  • meer  onderwijsachterstanden
  • meer overgewicht
  • meer tienerzwangerschappen
  • meer kinderen in armoede

Dit heeft grote gevolgen voor de mensen zelf, maar ook voor de economie en de zorgkosten. Maar het betekent ook dat inwoners hier onvoldoende kunnen meedoen in de samenleving. Men voelt zich daardoor minder ‘wel’ en kan minder lang in goede gezondheid leven. Een gezonder Zuid-Limburg vraagt om meer durf en een aanpak die nog ambitieuzer is dan tot nu toe het geval was.

Trendbreuk om gezondheidsachterstand in te lopen

De regio Zuid-Limburg slaat de handen stevig in elkaar om deze achterstanden in te lopen. Dat is ook terug te zien in het gezondheidsbeleid van de Zuid-Limburgse gemeenten. Sámen willen we in 2030 een kwart van de achterstanden ten opzichte van de rest van Nederland hebben ingelopen! Sinds 2018 bundelen we onze krachten in Zuid-Limburg en werken we samen aan het programma Trendbreuk!

Uitgangspunten aanpak Trendbreuk

De focus ligt bij de jeugd

Voor de jeugd in onze regio willen wij betere kansen bieden om veilig, gezond en kansrijk op te kunnen groeien. Nog te vaak zien we dat al op jonge leeftijd achterstanden ontstaan. Dat kan zijn door vroeggeboorte, door overgewicht op jonge leeftijd, onderwijsachterstanden of stress die ontstaat door armoede. Door jongeren in de eerste twee decennia van hun leven beter te ondersteunen kunnen we die trend breken. Daar ligt onze focus. Want door te investeren in onze jeugd, investeren we in een kansrijke toekomst voor onze regio.

Meer bewezen interventies beschikbaar voor iedereen

We weten steeds beter wat werkt en wat niet. We zijn daarmee de fase van pilots en experimenten voorbij. We gaan de komende jaren goede interventies structureel beschikbaar maken op veel meer plekken in Zuid-Limburg .

Rol GGD, in samenwerken ligt onze kracht!

Het Programma Trendbreuk is ondergebracht bij
de GGD Zuid Limburg.

Samen met de 16 gemeenten, Provincie, Rijk en onze partners maken we langjarig  werk van de trendbreuk. Dat doen we door goede ’projecten en interventies uit te rollen en te verduurzamen in heel Zuid-Limburg. Daarbij haken we aan bij landelijke programma’s en ontwikkelingen. Ook werken wij samen met andere beleidsterreinen. Want gezondheid is overal!

De GGD heeft de rol van uitvoerder, adviseur of projectleider in o.a. de volgende programma’s:

Veel partners zijn inmiddels aangesloten bij het programma Trendbreuk, een overzicht hiervan is terug te vinden op onze website.

Nieuws

Om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen kan men zich aanmelden voor de Trendbreuk nieuwsbrief en/of weekly. Deze (wekelijkse) nieuwsbrieven worden per e-mail verspreid en bevatten achtergrondinformatie, tips, inspiratie en informatie over meedoen met de Trendbreuk.