U bevindt zich op:BurgersMilieu en gezondheidRadon en thoron

Radon en thoron

Radon en thoron kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Het zijn radioactieve gassen die van nature voorkomen in de aardbodem. Door uitdamping uit de bodem komen deze gassen voor in alle gebouwen en woningen. Omdat veel bouwmaterialen gemaakt worden uit materiaal uit de bodem, kunnen radon en thoron ook uit bouwmaterialen (bijvoorbeeld bakstenen en beton) van woningen vrijkomen. Radon en thoron kunnen zich ophopen in woningen waardoor de concentratie binnen hoger is dan buiten.

Radon en thoron in de woning

 

Radon kan op verschillende manieren in de woning komen:

  1. via de kruipruimte;
  2. uit bouwmaterialen;
  3. van buiten.

Thoron komt alleen vrij uit materialen waarmee de muren,vloeren en plafonds in de woning zijn afgewerkt. 

Gezondheidseffecten van radon en thoron

Van nature veranderen radon en thoron in radioactieve stoffen die zich aan hele kleine  stofdeeltjes  hechten die in de lucht zweven. Na inademen van deze stofdeeltjes blijven ze achter in de longen en geven daar straling af. Dit verhoogt de kans op het ontstaan van longkanker. Vooral bij rokers. Het risico dat je in Nederland loopt door blootstelling aan deze stoffen is  klein vergeleken met andere Europese landen.  

Wat kun je zelf doen?

In de woning kunnen radon en thoron ophopen. Ventileren van de woning verlaagt de hoeveelheid aanwezige radon en thoron. Om de blootstelling te beperken, kun je het volgende doen:

  • Ventileer de woning voortdurend; bekijk de tips over ventileren;
  • Maak openingen rond leidingen in de vloer van de begane grond dicht; doe dit ook met openstaande kieren en naden. Let vooral op de situatie in de meterkast, bij het kruipluik en onder het aanrecht;
  • Zorg voor goede ventilatie van de kruipruimte naar buiten toe.
  • Niet roken! Rokers hebben sowieso een veel grotere kans om longkanker te krijgen en hun risico door blootstelling aan radon en thoron is in vergelijking met nooit-rokers ook hoger.

RIVM onderzoekt de concentraties radon en thoron in woningen

Uit onderzoek blijkt dat in vrijwel alle Nederlandse woningen de concentraties van de radioactieve gassen radon en thoron laag zijn. Ook de gemiddelde concentraties in Zuid-Limburg zijn laag, maar wel hoger dan gemiddeld in de rest van Nederland. Dit komt door   de specifieke samenstelling van de Zuid-Limburgse bodem.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in 2013 en 2014 in ruim 2500 woningen de concentraties radon en thoron onderzocht. De resultaten van het onderzoek staan in het rapport: Radon en thoron in Nederlandse woningen vanaf 1930.

In 2016 -2017 onderzocht het RIVM de radon- en thoronconcentraties op ruim 400 werkplekken en in openbare gebouwen in Nederland.

In 2022 is het RIVM een nieuw onderzoek gestart naar radon in woningen, op werkplekken en in openbare gebouwen. Dit onderzoek is bedoeld om een nog beter beeld te krijgen van woningen waar de radonconcentratie hoger is dan gemiddeld. Dit is belangrijk omdat we willen weten aan hoeveel straling we blootstaan en wat dit betekent voor de volksgezondheid. Het rapport van dit onderzoek wordt in 2024 verwacht.

De GGD kan radon niet meten en is niet op de hoogte van de bodemconcentraties van radon op specifieke locaties. De GGD kan u wel adviseren over een goede ventilatie van uw woning.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kunt u contact opnemen met de GGD Zuid Limburg.

Bel of mail ons  Contact