U bevindt zich op:BurgersMilieu en gezondheid Radon en thoron

Radon en thoron

Radon en thoron  zijn radioactieve gassen die van nature voorkomen in de aardbodem. Door uitdamping uit de bodem kunnen deze gassen in huis komen. Omdat veel bouwmaterialen gemaakt worden uit materiaal uit de aardkorst, kunnen radon en thoron ook uit bouwmaterialen van huizen vrijkomen. Radon en thoron kunnen zich ophopen in woningen waardoor de concentratie binnen hoger is dan buiten.

Radon en thoron in de woning

 

Radon kan op verschillende manieren in de woning komen:

  1. via de kruipruimte;
  2. uit bouwmaterialen;
  3. van buiten.

 

Thoron komt alleen vrij uit de oppervlakten van wanden, vloeren en plafonds in de woning.

Gezondheidseffecten van radon en thoron

Radon en thoron kunnen een negatief effect hebben op de gezondheid. Van nature veranderen radon en thoron in radioactieve stoffen die zich aan zwevende deeltjes in huis hechten. Na inademen blijven ze achter in de longen en geven daar straling af. Dit verhoogt de kans op het ontstaan van longkanker. Vooral bij rokers. Het risico dat u in Nederland loopt door blootstelling aan deze stoffen is echter klein. Bij de aanwezige radonconcentraties in de Nederlandse woningen is er geen sprake van gezondheidsschade of gezondheidseffecten van betekenis.

Wat kunt u zelf doen?

In de woning kunnen radon en thoron ophopen. Ventileren van de woning verlaagt de hoeveelheid aanwezige radon en thoron. Om de blootstelling te beperken, kunt u het volgende doen:

  • Ventileer de woning voortdurend; bekijk de filmpjes over vocht in huis;
  • Maak openingen rond leidingen in de vloer van de begane grond dicht; doe dit ook met openstaande kieren en naden. Let vooral op de situatie in de meterkast, bij het kruipluik en onder het aanrecht;
  • Zorg voor goede ventilatie van de kruipruimte naar buiten toe.
  • Niet roken! Rokers hebben sowieso een veel grotere kans om longkanker te krijgen en hun risico door blootstelling aan radon en thoron is in vergelijking met nooit-rokers ook hoger.

RIVM onderzoekt de concentraties radon en thoron in woningen

Uit onderzoek blijkt dat in vrijwel alle Nederlandse woningen de concentraties van de radioactieve gassen radon en thoron laag zijn. Ook de gemiddelde concentraties in Zuid-Limburg zijn laag, maar wel hoger dan gemiddeld in de rest van Nederland. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de specifieke samenstelling van de Zuid-Limburgse bodem.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in 2013 en 2014 in ruim 2500 woningen de concentraties radon en thoron onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd op 29 september 2015: Radon en thoron in Nederlandse woningen vanaf 1930.

In 2016 -2017 onderzocht het RIVM de radon- en thoronconcentraties op ruim 400 werkplekken en in openbare gebouwen in Nederland.

De GGD kan radon niet meten en is niet op de hoogte van de bodemconcentraties van radon op specifieke locaties. De GGD kan u wel adviseren over een goede ventilatie van uw woning.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie? Dan kunt u contact opnemen met de GGD Zuid Limburg.

Bel of mail ons  Contact