U bevindt zich op:ProfessionalsGeneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR)Coördinatie bij rampen en crises

Coördinatie bij rampen en crises

Tijdens een ramp of crisis is de GHOR verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en regie op de geneeskundige hulpverlening (Art. 1 Wet veiligheidsregio’s 2023) zodat acute en niet-acute zorgpartners samen één geneeskundige keten vormen. Daarnaast is de GHOR tijdens een ramp of crisis het aanspreekpunt van de geneeskundige keten voor het openbaar bestuur en voor de andere veiligheidspartners zoals Brandweer, Politie en Bevolkingszorg (gemeenten). 

Wat doet de GHOR?

De GHOR is verantwoordelijk voor de advisering, samenhang en coördinatie op het gebied van twee hoofdprocessen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Netwerk Acute Zorg Limburg.

Acute gezondheidszorg

Acute gezondheidszorg

Bij een ramp of crisis wordt de reguliere zorg opgeschaald: speciale procedures en protocollen treden in werking. Het proces acute gezondheidszorg omvat ‘triage, behandeling en vervoer’ van slachtoffers. Triage is het beoordelen en indelen van slachtoffers op basis van de ernst van de verwonding.

Publieke gezondheidszorg

Publieke gezondheidszorg

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevorderd de gezondheid van haar inwoners. Dit heet ook wel publieke gezondheidszorg. Ook tijdens crisissituaties is de GGD verantwoordelijk voor een aantal processen binnen de publieke gezondheidzorg:

Tijdens een crisissituatie adviseert en coördineert de GHOR de acute en niet-acute zorg en publieke gezondheid.

Voorbereiding op rampen en crises

Voorbereiding op rampen en crises

De GHOR bereidt zich voor op rampen en crises door het opleiden, trainen en oefenen van haar eigen crisisorganisatie. In deze crisisorganisatie zijn diverse piketfunctionarissen actief die tijdens een incident of crisis opgeroepen kunnen worden. Er wordt zorggedragen dat te allen tijde voldoende piketfunctionarissen beschikbaar zijn.

Daarnaast werkt de GHOR samen met de zorgpartners, het Netwerk Acute Zorg Limburg en de GHOR Limburg-Noord aan diverse projecten ter verbetering van de voorbereiding op rampen en crises voor de gehele geneeskundige keten.

Benieuwd naar de structuur tijdens een crisis? Deze video gaat over de regionale crisisstructuur van de GHOR en de zorgpartners tijdens Covid-19.