U bevindt zich op:Burgers Jeugd en gezin  Vaccinaties voor kinderen en jongeren

Vaccinaties voor kinderen en jongeren

De overheid wil alle kinderen in Nederland beschermen tegen gevaarlijke en soms dodelijke infectieziekten. Daarom is er het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccineren is niet alleen belangrijk voor uw eigen kind maar ook voor andere kinderen en kwetsbare personen. Lees meer over het belang van vaccineren en groepsimmuniteit

Zodra een kind is geboren en ingeschreven bij de gemeente, krijgen ouders de oproepen voor vaccinaties en de vaccinatiekaart automatisch thuisgestuurd vanuit het RIVM. Ouders hoeven hier zelf niets voor te doen. Kinderen jonger dan 4 jaar, krijgen de inenting op het consultatiebureau in hun gemeente. Oudere kinderen en jongeren worden meestal tijdens de halfjaarlijks vaccinatiedagen gevaccineerd. We nodigen daarvoor alle kinderen uit die in een bepaald jaar zijn geboren. Zodra bekend is wanneer de volgende vaccinatieronde plaatsvindt, leest u dat op deze website.

Vaccinaties en social media

Geregeld zijn de vaccinaties onderwerp van gesprek op social media of circuleren er brieven en berichten met negatieve publiciteit over vaccineren.  
Omdat dit vragen betreft over nut en noodzaak, de uitvoering en regels rondom toestemming geven wij hieronder de juiste informatie. 

 • Ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) krijgen altijd een persoonlijke uitnodiging van de GGD of van het RIVM voor deelname aan een vaccinatie. 
 • Deze vaccinaties worden aangeboden aan alle kinderen en jongeren in Nederland en zijn onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
 • Wetenschappelijk onderzoek en een lange historie van vaccineren heeft aangetoond dat dit een positief effect heeft op de gezondheid van mensen én het voorkomen van ziekten. Meedoen aan het RVP is niet verplicht. De meeste ouders doen mee: 95% van de ouders laat hun kind inenten.
 • Een vaccinatie is een medische handeling waarvoor van de ouder (en van het kind vanaf 12 jaar) toestemming is vereist.
 • Ouder en/of kind ontvangen alle relevante informatie om geïnformeerde toestemming (informed consent) te kunnen geven.
 • Deelname is volledig vrijwillig en alleen met toestemming van ouder en/of kind wordt door GGD ZL gevaccineerd.
 • Wij vaccineren niet op school maar op onze eigen Jeugdgezondheidszorg locaties. 
 • Ouders en kinderen die onze locatie bezoeken willen gevaccineerd worden en geven hiermee toestemming voor vaccinatie.

Welke vaccinaties krijgt uw kind?

Welke vaccinaties krijgt uw kind?

Tussen 0 - 18 jaar krijgen kinderen de volgende vaccinaties:

De eerste vaccinatie van het Rijksvaccinatieprogramma is al tijdens de zwangerschap. Zwangere vrouwen kunnen vanaf hun 22ste zwangerschapsweek de zogenaamde ‘22 wekenprik’ tegen kinkhoest halen. Zo is de baby meteen vanaf de geboorte tegen deze zeer besmettelijke ziekte beschermd. Daarna worden de kinderen tot en met 4 jaar volgens een vast schema ingeënt op het consultatiebureau.  

Schoolgaande kinderen worden automatisch uitgenodigd voor een groepsvaccinatie in de buurt. Zo krijgen kinderen die 9 jaar worden van het RIVM een uitnodiging voor de BMR (bof, mazelen en rode hond) en de DTP (difterie, tetanus en polio) vaccinatie. Daarnaast worden meisjes op 12-jarige leeftijd uitgenodigd voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Rond de leeftijd van 14 jaar krijgen jongens en meisjes een vaccinatie tegen meningokokkenziekte.  

Meer weten over de vaccinaties?

Download de brochures over de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM): ze zijn beschikbaar in meerdere talen!

Meningokokken-vaccinatie voor tieners

In mei en juni krijgen jongeren die in 2006 geboren zijn een uitnodiging voor de vaccinatie tegen meningokokken. In de brief legt Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg uit waarom deze vaccinatie zo belangrijk is en op welke locatie en tijdstip je verwacht wordt. 

De vaccinaties worden op drie locaties in Zuid-Limburg gegeven:

 • Valkstraat 69, 6135 GB Sittard
 • Pater Beatusstraat 1, Heerlen
 • Marconistraat 5-7, 6224 GC Maastricht

Veiligheidsmaatregelen in verband met corona

Op deze locaties wordt maximaal rekening gehouden met de corona maatregelen; denk dan aan speciale looproutes zodat mensen elkaar niet kruisen en voldoende afstand kunnen bewaren van elkaar, openstaande deuren zodat geen deurkrukken worden aangeraakt en begeleiders die kunnen helpen de maatregelen goed op te volgen. De controle van identiteitsbewijzen en oproepbrieven gebeurt via een apart loket en aan de deur wordt instructie gegeven en getoetst op verkoudheidsklachten. 

We vragen jongeren en hun ouders rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

 • Houd je alsjeblieft exact aan de tijd die op de uitnodigingsbrief wordt vermeld. Dit is echt belangrijk in verband met het creëren van voldoende spreiding in onze locatie en daarbuiten. Voor iedere jongere is maximaal 5 minuten tijd gepland.
 • Houd zowel in als buiten het gebouw voldoende afstand (1,5 meter) tot anderen.
 • Kom het liefst alleen naar de afspraak. Mocht je dat echt niet prettig vinden neem dan maximaal 1 ouder/verzorger/begeleider mee.
 • Neem de uitnodigingsbrief mee en je identiteitsbewijs, dan kunnen wij de administratie snel afhandelen.  NB. In de begeleidende brief wordt gesproken over een brief met streepjescode. Er staat echter géén streepjescode op de betreffende brief.
 • Volg op de locatie de aanwijzingen van de medewerkers van de GGD op.
 • Je afspraak kan niet doorgaan als jij of één van je gezinsleden last heeft van verkoudheid, hoesten en koorts. We vragen je in dat geval telefonisch af te melden. We maken dan meteen een nieuwe afspraak.

Wil je meer weten over de meningokokkenvaccinatie?

Mocht je nog vragen hebben of je afspraak willen verzetten, neem dan contact op met de jeugdgezondheidszorg in jouw regio. 

vaccinatie-jgz@ggdzl.nl

088 - 880 50 32  Parkstad

088 - 880 50 35  Westelijke Mijnstreek

088 - 880 50 34  Maastricht/Heuvelland

HPV-vaccin

HPV-vaccin

Sommige meisjes zijn bang dat de vaccinaties bijwerkingen veroorzaken. Hierover zijn veel verhalen te vinden op het internet. Daarom halen sommige meisjes de vaccinaties niet. Dat is jammer, want baarmoederhalskanker is de enige kankersoort waartegen je met een vaccinatie in belangrijke mate kan beschermen. Na vaccinatie is de kans op baarmoederhalskanker door HPV met 70-80% afgenomen. Het moet dan wel gegeven worden voordat je het virus via seks krijgt. Daarom worden meisjes in het jaar dat ze 13 worden uitgenodigd voor de vaccinatie.

RIVM onderzoekt veiligheid vaccin

Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toont geen verband tussen het vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV) en langdurige vermoeidheidsklachten bij meisjes. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van vermoeidheidsklachten die langer dan twee maanden duurden na de HPV-vaccinatie.
Uit al het onderzoek dat is gedaan naar de veiligheid van het HPV-vaccin en uit alle gegevens die verzameld zijn sinds het vaccin verkrijgbaar is, blijkt dat het vaccin veilig is.

 

Algemene vraag over vaccinaties?

Vaccinatie-coördinatoren Jeugdgezondheidszorg

06 46 71 10 87 regio Parkstad

06 46 71 10 88 regio Maastricht-Heuvelland

06 46 71 10 89 regio Westelijke Mijnstreek

Contactformulier

Vaccinatieoverzicht kwijt?

Vaccinatieoverzicht kwijt?

U kunt de vaccinatiegegevens van uw kind online aanvragen via rijksvaccinatieprogramma.nl. Na 2 tot 3 weken ontvangt u het vaccinatiebewijs per post.
U kunt de gegevens ook telefonisch of per mail opvragen. Neem hiervoor contact op met:
Regiokantoor RIVM-DVP Zuid.

(088) 678 89 40

dvpzuid@rivm.nl