U bevindt zich op:Burgers Jeugd en gezin  Vaccinaties voor kinderen en jongeren

Vaccinaties voor kinderen en jongeren

De overheid wil alle kinderen in Nederland beschermen tegen gevaarlijke en soms dodelijke infectieziekten. Daarom is er het Rijksvaccinatieprogramma. Vaccineren is niet alleen belangrijk voor uw eigen kind maar ook voor andere kinderen en kwetsbare personen. Lees meer over het belang van vaccineren en groepsimmuniteit

Zodra een kind is geboren en ingeschreven bij de gemeente, krijgen ouders de oproepen voor vaccinaties en de vaccinatiekaart automatisch thuisgestuurd vanuit het RIVM. Ouders hoeven hier zelf niets voor te doen. Kinderen jonger dan 4 jaar, krijgen de inenting op het consultatiebureau in hun gemeente. Oudere kinderen en jongeren worden meestal tijdens de halfjaarlijks vaccinatiedagen gevaccineerd. We nodigen daarvoor alle kinderen uit die in een bepaald jaar zijn geboren. Zodra bekend is wanneer de volgende vaccinatieronde plaatsvindt, leest u dat op deze website.

Welke vaccinaties krijgt uw kind?

Welke vaccinaties krijgt uw kind?

Tussen 0 - 18 jaar krijgen kinderen de volgende vaccinaties:

De eerste vaccinatie van het Rijksvaccinatieprogramma is al tijdens de zwangerschap. Zwangere vrouwen kunnen vanaf hun 22ste zwangerschapsweek de zogenaamde ‘22 wekenprik’ tegen kinkhoest halen. Zo is de baby meteen vanaf de geboorte tegen deze zeer besmettelijke ziekte beschermd. Daarna worden de kinderen tot en met 4 jaar volgens een vast schema ingeënt op het consultatiebureau.  

Schoolgaande kinderen worden automatisch uitgenodigd voor een groepsvaccinatie in de buurt. Zo krijgen kinderen die 9 jaar worden van het RIVM een uitnodiging voor de BMR (bof, mazelen en rode hond) en de DTP (difterie, tetanus en polio) vaccinatie. Daarnaast worden meisjes op 12-jarige leeftijd uitgenodigd voor een vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Rond de leeftijd van 14 jaar krijgen jongens en meisjes een vaccinatie tegen meningokokkenziekte.  

Meer weten over de vaccinaties?

Download de brochures over de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RIVM): ze zijn beschikbaar in meerdere talen!

Groepsvaccinatie JGZ september/oktober 2021

Groepsvaccinatie JGZ september/oktober 2021

In september en oktober 2021 worden weer de groepsvaccinaties georganiseerd in Zuid-Limburg

 • Kinderen die in 2012 geboren zijn, krijgen een uitnodiging voor de BMR/DTP vaccinatie. Kinderen die in 2011 geboren zijn krijgen een herhalingsoproep voor deze vaccinatie.
 • Jongeren die in 2007 geboren zijn, krijgen een uitnodiging voor meningokokkenvaccinatie, jongeren die in 2006 geboren zijn krijgen een herhalingsoproep voor deze vaccinatie.
 • Meisjes die in 2007 of 2008 geboren zijn, krijgen een uitnodiging voor de HPV vaccinatie. Meisjes uit 2004 en 2005 die nog niet begonnen zijn aan de HPV-serie krijgen een nieuwe uitnodiging.

In de uitnodigingsbrief legt Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg uit waarom deze vaccinatie zo belangrijk is en op welke locatie en tijdstip de kinderen en jongeren verwacht worden.

Locaties

De vaccinaties worden op drie locaties in Zuid-Limburg gegeven:

Regio Westelijke Mijnstreek
Steinerbos, Stadhouderslaan 220, 6171 KP Stein
Hier wordt gevaccineerd op 28 september

Regio Maastricht-Heuvelland
Stichting Ontmoetingscentrum Heer ‘Aen de Wan’, Einsteinstraat 32, 6227 BZ Maastricht
Hier wordt gevaccineerd 29 september

Regio Parkstad
Flexiforum, Elbereveldstraat 105, 6466 JM Kerkrade (voormalige Campus)
Hier wordt gevaccineerd op 6 oktober

Op deze locaties wordt maximaal rekening gehouden met eventuele corona maatregelen; denk dan aan speciale looproutes zodat mensen elkaar niet kruisen en voldoende afstand kunnen bewaren van elkaar, openstaande deuren zodat geen deurklinken worden aangeraakt en begeleiders die kunnen helpen om de maatregelen goed op te volgen. De controle van identiteitsbewijzen en oproepbrieven kan snel plaatsvinden als men de documenten bij binnenkomst gereed houdt. Aan de deur wordt instructie gegeven en getoetst op verkoudheidsklachten.

Aandachtspunten in verband met corona
We vragen kinderen, jongeren en hun ouders rekening te houden met de volgende aandachtspunten:

 • Houd je alsjeblieft exact aan de tijd die op de uitnodigingsbrief wordt vermeld. 
 • Houd zowel in als buiten het gebouw voldoende afstand (1,5 meter) tot anderen.
 • Neem mee:
  1. de uitnodigingsbrief
  2. de oproepkaart
  3. het vaccinatiebewijs
  4. je identiteitsbewijs
  dan kunnen wij de administratie snel afhandelen. 
 • Volg in en bij de locatie de aanwijzingen van de medewerkers van de GGD op.
 • De afspraak kan niet doorgaan als kind/jongere en/of één van de gezinsleden last heeft van verkoudheid, hoesten en koorts of positief getest is. We vragen je in dat geval om je telefonisch af te melden. We maken dan meteen een nieuwe afspraak.

Mocht je nog vragen hebben of je afspraak willen verzetten, neem dan contact op met de jeugdgezondheidszorg in jouw regio. Dat kan telefonisch via onderstaande nummers:

088 - 880 50 32  Parkstad

088 - 880 50 35  Westelijke Mijnstreek

088 - 880 50 36  Maastricht/Heuvelland

Of via e-mail: vaccinatie-jgz@ggdzl.nl

HPV-vaccin

HPV-vaccin

Sommige meisjes zijn bang dat de vaccinaties bijwerkingen veroorzaken. Hierover zijn veel verhalen te vinden op het internet. Daarom halen sommige meisjes de vaccinaties niet. Dat is jammer, want baarmoederhalskanker is de enige kankersoort waartegen je met een vaccinatie in belangrijke mate kan beschermen. Na vaccinatie is de kans op baarmoederhalskanker door HPV met 70-80% afgenomen. Het moet dan wel gegeven worden voordat je het virus via seks krijgt. Daarom worden meisjes in het jaar dat ze 13 worden uitgenodigd voor de vaccinatie.

RIVM onderzoekt veiligheid vaccin

Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toont geen verband tussen het vaccin tegen baarmoederhalskanker (HPV) en langdurige vermoeidheidsklachten bij meisjes. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van meldingen van vermoeidheidsklachten die langer dan twee maanden duurden na de HPV-vaccinatie.
Uit al het onderzoek dat is gedaan naar de veiligheid van het HPV-vaccin en uit alle gegevens die verzameld zijn sinds het vaccin verkrijgbaar is, blijkt dat het vaccin veilig is.

 

Vaccinaties en social media

Vaccinaties en social media

Geregeld zijn de vaccinaties onderwerp van gesprek op social media of circuleren er brieven en berichten met negatieve publiciteit over vaccineren.  
Omdat dit vragen betreft over nut en noodzaak, de uitvoering en regels rondom toestemming geven wij hieronder de juiste informatie. 

 • Ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) krijgen altijd een persoonlijke uitnodiging van de GGD of van het RIVM voor deelname aan een vaccinatie. 
 • Deze vaccinaties worden aangeboden aan alle kinderen en jongeren in Nederland en zijn onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).
 • Wetenschappelijk onderzoek en een lange historie van vaccineren heeft aangetoond dat dit een positief effect heeft op de gezondheid van mensen én het voorkomen van ziekten. Meedoen aan het RVP is niet verplicht. De meeste ouders doen mee: 95% van de ouders laat hun kind inenten.
 • Een vaccinatie is een medische handeling waarvoor van de ouder (en van het kind vanaf 12 jaar) toestemming is vereist.
 • Ouder en/of kind ontvangen alle relevante informatie om geïnformeerde toestemming (informed consent) te kunnen geven.
 • Deelname is volledig vrijwillig en alleen met toestemming van ouder en/of kind wordt door GGD ZL gevaccineerd.
 • Wij vaccineren niet op school maar op onze eigen Jeugdgezondheidszorg locaties. 
 • Ouders en kinderen die onze locatie bezoeken willen gevaccineerd worden en geven hiermee toestemming voor vaccinatie.

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Ik kan niet komen in maart/april. Kan ik een nieuwe afspraak maken?

 • Als je wel op de dag kan komen maar het tijdstip schikt niet, dan svp bellen met 088 - 880 50 31
 • Als je helemaal verhinderd bent, dan zijn er de volgende mogelijkheden:

Soort vaccinatie

Actie

DTP/BMREr volgt automatisch een nieuwe oproep in 2022.

MenACWY voor jongeren geboren in 2007

Je ontvangt een nieuwe oproep in 2022

HPV voor meiden geboren in 2008 en voor meiden die al begonnen waren

Je ontvangt een nieuwe oproep in 2022

HPV voor meiden die ouder zijn dan 15 jaar

Meiden die 15+ zijn en zonder oproep wilden komen krijgen geen nieuwe oproep, ze moeten zelf volgend jaar de site in de gaten houden van de GGD. www.ggdzl.nl of anders een mail sturen naar vaccinatie-jgz@ggdzl.nl

Kan ik ook naar een andere locatie komen voor de vaccinatie?

 • Je kunt het beste contact met ons opnemen om een nieuwe afspraak te maken, je kunt daarvoor contact opnemen met 088 - 880 50 31

Ik studeer in het buitenland. Wat nu?

Twee jongeren uit 1 gezin: kunnen we samen komen? 

 • Als twee of meerdere jeugdigen uit 1 gezin op verschillende tijdstippen zijn opgeroepen, dan kunnen ze tegelijk komen op één van de ontvangen tijdstippen.

Ik krijg twee verschillende vaccinaties; moet ik nu 2 keer komen?

 • Als je voor twee vaccinaties bent opgeroepen hoef je niet twee keer te komen maar kun je op dezelfde dag voor beide vaccinaties terecht. Je kunt beide vaccinaties tegelijkertijd krijgen op een van de ontvangen tijdstippen.

Ik heb de griep/koorts; wat nu?

 • De afspraak kan niet doorgaan als kind/jongere en/of één van de gezinsleden last heeft van verkoudheid, hoesten en/of koorts.

Mijn kind is autistisch en kan niet naar deze locatie komen in verband met drukte

HPV vaccinatie

 • Indien je ouder bent dan 15 jaar en je wilt graag de HPV vaccinatie (wel of niet met oproep) dan moet je er rekening mee houden dat er nog een tweede en derde HPV vaccinatie volgt

Algemene vraag over vaccinaties?

Vaccinatie-coördinatoren Jeugdgezondheidszorg

06 46 71 10 87 regio Parkstad

06 46 71 10 88 regio Maastricht-Heuvelland

06 46 71 10 89 regio Westelijke Mijnstreek

Contactformulier

Vaccinatieoverzicht kwijt?

Vaccinatieoverzicht kwijt?

Voor vragen over oproepkaart of vaccinatiegegevens kunt u contact opnemen met de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's in uw regio. 

Voor Noord-Brabant, Limburg en Zeeland is dit:

Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's
Postbus 4151, 5604 ED Eindhoven
Keizersgracht 5, 5611 GB Eindhoven

088 - 678 89 40

dvpzuid@rivm.nl