U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoekenGezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

GGD Zuid-Limburg doet samen met alle andere GGD’en in Nederland en het RIVM dit jaar opnieuw onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar in Nederland. Uit de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 bleek dat meer dan de helft van de jongvolwassenen psychische klachten ervaart en een kwart zich sterk eenzaam voelt. Ook benadrukte dit onderzoek de impact van de coronaperiode op jongvolwassenen. Dit roept interessante vragen op over de langetermijngevolgen van corona en veerkrachtigheid van jongvolwassenen. Deze nieuwe meting wordt gedaan met een online vragenlijstonderzoek: de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024.

Meer informatie over het onderzoek

Vanaf maandag 8 april 2024 voert GGD Zuid-Limburg de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uit. De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is een online vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar die in Zuid-Limburg wonen. Het onderzoek wordt dit jaar voor de tweede keer uitgevoerd. De eerste keer was in 2022, de resultaten daarvan zijn in maart 2023 gepubliceerd.

Van 8 april tot en met 7 juli 2024 kunnen jongvolwassenen in Zuid-Limburg de online vragenlijst invullen via www.jongerenmonitor.nl. Jongvolwassenen worden bereikt via verschillende sociale media en de lokale netwerken in de regio. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, middelengebruik, eenzaamheid en de impact van corona.

Resultaten van het onderzoek

De resultaten van dit vragenlijstonderzoek worden vanaf begin 2025 gepubliceerd op de vernieuwde website van de Gezondheidsatlas Zuid-Limburg. Alle GGD’en in Nederland vragen de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 op dezelfde manier en in dezelfde periode uit. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er straks resultaten op landelijk, regionaal en (bij voldoende respons) gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken.

Input voor regionaal en lokaal beleid

De informatie en cijfers die met de Gezondheidsmonitor jongvolwassenen worden opgehaald, kan als input dienen voor het regionale en lokale beleid van verschillende domeinen waaronder Gezondheid, Jeugd en Sociaal Domein.  Op basis van dit daarvan kunnen gerichte acties en interventies worden uitgezet om de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen te verbeteren.

Gezondheidsonderzoek COVID-19

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 van Netwerk GOR. Daarin brengen het RIVM, GGD’en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum de gevolgen van de coronaperiode voor de gezondheid in kaart. Opdrachtgever van dit onderzoek is het ministerie van VWS en ZonMw.