U bevindt zich op:BurgersJeugd en gezinMijn Kinddossier

Mijn Kinddossier

Mijn Kinddossier is een online ouderportaal van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg (JGZ) waarmee u zicht heeft op de ontwikkeling en gezondheid van uw kind tot 12 jaar. Het is ook de plek waar u gemakkelijk online uw geplande afspraken kunt inzien.

In Mijn Kinddossier kunt u als ouder:

 • online afspraken inzien
 • digitaal vragenlijsten invullen 
 • groeidiagrammen en het vaccinatieschema inzien 
 • het gegeven advies nalezen
 • betrouwbare opvoedinformatie lezen
 • de mijlpalen van uw kind bijhouden in een persoonlijk dagboekje

Inloggen in Mijn Kinddossier

LOGIN

Logt u voor de eerste keer in? Vul dan alle contactgegevens in. Om optimaal gebruik te maken van Mijn Kinddossier moet uw e-mailadres en telefoonnummer ingevuld zijn. Controleer dit dus goed. 

Hebt u nog geen DigiD, vraag deze dan aan via Digid aanvragen.

Lees meer over Mijn Kinddossier in deze de folder Mijn Kinddossier (PDF, 1,43 MB).
 

Hoe zit het met toegang, privacy en veiligheid?

Hoe zit het met toegang, privacy en veiligheid?

Mijn Kinddossier is toegankelijk voor ouders die wettelijk gezag  hebben over hun kind of voor een gezaghebbende voogd. Een ouder/voogd krijgt toegang tot Mijn Kinddossier wanneer:

 • een kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar in zorg is bij Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg;
 • het kind van de ouder een burgerservicenummer (BSN) heeft;
 • de ouder een burgerservicenummer (BSN) heeft;
 • de ouder DigiD heeft;
 • de ouder in het digitale kinddossier (KD+) geregistreerd staat als gezaghebbend.

Hoe het wettelijk gezag over uw kind is geregeld, staat  in de Basisregistratie personen (BRP). De Jeugdgezondheidszorg neemt die registratie over. 

Inloggen is alleen mogelijk met DigiD. Dit is om de gegevens van uw kind goed te beschermen. In de beveiligde omgeving staan gegevens uit het digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg van uw kind. Medewerkers van Jeugdgezondheidszorg Zuid Limburg hebben geheimhoudingsplicht en delen geen gegevens zonder uw toestemming. We vinden de privacy van u en uw kind belangrijk.

Lees voor meer informatie ons Privacyregelement  (PDF, 4,4 MB).

Afschermen en openstellen van MKD

Afschermen en openstellen van MKD

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg kan Mijn Kinddossier afschermen. Het is dan voor geen van de gezaghebbende ouders meer toegankelijk. Dat kan gebeuren in de volgende situaties:

 • Het komt voor dat een van de ouders aan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het kind vraagt om de ex-partner geen toegang meer te geven tot Mijn Kinddossier. De Jeugdgezondheidszorg schermt Mijn Kinddossier dan af voor beide ouders. 
 • Als de jeugdarts of jeugdverpleegkundige denkt dat informatie uit Mijn Kinddossier het belang van het kind schaadt, kan hij/zij de toegang tot Mijn Kinddossier afschermen. Ouders kunnen altijd vragen om Mijn Kinddossier weer te open te stellen. Beide ouders moeten daarvoor toestemming geven. U kunt dit doen via het formulier Verzoek tot heropenen Mijn Kinddossier. De jeugdarts en jeugdverpleegkundige beoordelen het verzoek.

Download hier het formulier ‘Verzoek tot heropenen Mijn  Kinddossier’.

Toestemming voor pleegouder of voogd

Toestemming voor pleegouder of voogd

Bent u pleegouder of voogd en wilt u toegang tot Mijn Kinddossier? Dan hebt u een toestemmingsverklaring nodig. Deze verklaring moet door de pleegouder/voogd én de gezaghebbende ouder/voogd ondertekend worden. U heeft hiervoor een kopie van beide legitimatiebewijzen nodig.

Download hier de toestemmingsverklaring

U kunt de toestemmingsverklaring invullen en scannen (of een duidelijke foto maken) en naar ons toesturen.

Wilt u liever een toestemmingsverklaring per post ontvangen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar tijdens werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.

 

Meest gestelde vragen

Waarom een digitaal Kinddossier?

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg geeft namens de gemeenten uitvoering aan de Wet publieke gezondheid. Deze wet bepaalt dat ieder kind recht heeft op het tijdig signaleren van ontwikkelingen in zijn gezondheidstoestand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid bevorderende en gezondheidsbedreigende factoren die daarbij een rol spelen. De wetgever eist dat dit in een digitaal dossier wordt vastgelegd.

Hoe veilig is Mijn Kinddossier?

Mijn Kinddossier is alleen toegankelijk voor u als ouder. Om in te loggen op Mijn Kinddossier hebt u uw DigiD nodig. U kunt er ook voor kiezen gebruik te maken van de DigiD-app of sms-functie. De lijn waarover de data gaat is een beveiligde verbinding. Gegevens worden versleuteld verstuurd. Hierdoor zijn de gegevens niet te herleiden. Topicus (de leverancier van Mijn Kinddossier) voert jaarlijks controles uit waardoor de veiligheid gewaarborgd is. Verder laat Topicus stelselmatig de betrouwbaarheid van Mijn Kinddossier testen door onafhankelijke, professionele partijen.

Wie heeft toegang tot Mijn Kinddossier?

Mijn Kinddossier is toegankelijk voor ouder(s) en gezaghebbende voogd(en). Bij ongehuwde ouders is Mijn Kinddossier dus ook toegankelijk voor de ouder die het kind heeft erkend en toestemming heeft gekregen van de gezaghebbende ouder. Na toestemming van de ouder kunnen ook derden met gezag toegang krijgen. Om in te loggen op Mijn Kinddossier hebt u een DigiD nodig. Dit zorgt ervoor dat de gegevens van uw kind goed beveiligd zijn.

Kunnen beide ouders inloggen in Mijn Kinddossier?

Ja, beide ouders (met gezag) kunnen inloggen in Mijn Kinddossier. Iedere ouder doet dit met zijn/haar eigen DigiD. Antwoorden die u invult in vragenlijsten zijn door beide ouders te lezen. Aantekeningen die u maakt in het dagboek zijn alleen voor uzelf zichtbaar.

Ik kan niet inloggen in Mijn Kinddossier?
 • Hebt u geen eigen DigiD? Inloggen met uw eigen DigiD is een voorwaarde voor toegang tot Mijn Kinddossier. Iedereen met een BSN (burgerservicenummer) kan DigiD aanvragen op DigiD.nl
 • Probeer een andere browser / mobiel / computer om in te loggen. Mijn Kinddossier werkt met de meest recente browsers. Oudere browsers worden niet ondersteund.
 • Het kan zijn dat uw kind (nog) niet is aangemeld voor Mijn Kinddossier. Neem dan contact met ons op.
Ik zie één of meer van mijn kinderen niet in Mijn Kinddossier staan?

Mijn Kinddossier is voor kinderen tot 12 jaar. 

 • Uw kind is (nog) niet bij ons in zorg (schoolgaand, of in zorg bij een consultatiebureau van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg).
 • Uw kind is nog maar net schoolgaand in onze regio. Het kan zijn dat wij uw kind administratief nog in zorg moeten nemen, dit kan 6 weken duren.
 • Er ontbreken gegevens die wij nodig hebben om de relatie tussen gezaghebbende ouder en kind te leggen.
 • Is uw vraag niet beantwoord? Neem contact met ons op.
Mijn kind zit op het Speciaal Onderwijs

Kinderen die het speciaal onderwijs bezoeken worden op een later moment opgenomen in Mijn Kinddossier.

Ik kan wel inloggen, maar zie geen gegevens?

Bent u ingelogd met uw eigen DigiD?

 • Probeer een andere browser/mobiel/computer. Mijn Kinddossier werkt met de meest recente browsers. Oudere browsers worden niet ondersteund.
 • Lukt het nog steeds niet? Neem contact met ons op.
Ik wil mijn naam wijzigen in Mijn Kinddossier, kan dit?

Ja, ga naar het kopje ‘Mijn gegevens’, hier kunt u uw naam aanpassen (vergeet niet op 'opslaan' te drukken).

Kan ik de contactgegevens van mijn partner toevoegen/wijzigen?

Nee, dat is niet mogelijk. Mijn Kinddossier is toegankelijk via uw DigiD. Dit is een persoonlijk identificatiemiddel. Als gevolg daarvan kunt u alleen uw eigen gegevens inzien en wijzigen. De partner logt in met zijn/haar eigen DigiD en kan dan de eigen gegevens toevoegen of wijzigen.

Ik heb een sms ontvangen van Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg maar geen uitnodiging voor mijn kind?
 • Misschien staat uw e-mailadres nog niet (goed) ingevoerd in Mijn Kinddossier. Dit controleert u eenvoudig door in te loggen.
 • Onder het kopje ‘Mijn gegevens’ vult u uw e-mailadres en mobiele nummer in. Deze gegevens zijn belangrijk voor ons. We hebben ze nodig om uitnodigingen (via e-mail) en herinneringen (via sms) te kunnen sturen.
Een link werkt niet of ik kan een folder niet openen in Mijn Kinddossier. Wat moet ik doen?

Voor het openen van een folder kunt u gebruik maken van Adobe Acrobat Reader. Als een link niet opent, dan horen wij dat graag van u. Neem contact met ons op.

Ontvangen beide ouders een uitnodiging via de mail?

U ontvangt een uitnodiging via de e-mail wanneer u uw e-mailadres hebt ingevoerd onder het kopje ‘Mijn Gegevens’ in Mijn Kinddossier. Als beide ouders een mailadres hebben ingevoerd, ontvangen beide ouders een mail.

Ik heb mijn kind bij de huisarts of ergens anders laten inenten, staat dit in Mijn Kinddossier?

Nee, alleen de vaccinaties gegeven door de Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg (samenwerking van Envida, MeanderGroep Zuid-Limburg, Zuyderland en GGD Zuid-Limburg) staan in Mijn Kinddossier.
 

Hoe kan ik mij afmelden voor Mijn Kinddossier?

Wilt u geen gebruik maken van Mijn Kinddossier? Bespreek dit dan eerst met uw jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Neem hiervoor contact met ons op.

Chat met de GGD

De GroeiGids Ouderchat is voor ouders van kinderen tot 12 jaar. Voor al je vragen over opvoeden en opgroeien.

Maandag, dinsdag, donderdag: 08.30 - 20.30 uur
Woensdag, vrijdag: 08:30 - 17:00 uur

Je kunt hier geen afspraken maken of verzetten. De jeugdverpleegkundige kan niet in het dossier van je kind.