GHOR

De Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR) richt zich bij rampen en crises op de impact die deze kunnen hebben op de gezondheid. Denk aan brand in een zorginstelling, extreem geweld, een infectieziektecrisis en alles dat de continuïteit van de zorg kan verstoren. De GHOR Zuid-Limburg werkt samen met de brandweer, politie en gemeenten in Zuid-Limburg aan een efficiënte organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit alles gebeurt binnen het samenwerkingsverband Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Wat doet de GHOR?

De GHOR is een netwerkorganisatie, gericht op de geneeskundige sector, voor advisering, coördinatie en ondersteuning bij risico’s, crises en rampen. Onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voert de GHOR een aantal taken uit:

Structuur tijdens de crisis

Structuur tijdens de crisis

Tijdens een crisis moet samenwerking duidelijk, snel en efficiënt zijn. De multidisciplinaire partners van de GHOR, zoals de Veiligheidsregio, brandweer en politie, hebben niet met alle verschillende zorgorganisaties te maken, maar met één partij namens de zorg, de GHOR. En omgekeerd is het ook voor de zorgpartners helder waar ze moeten zijn als zij een aanspreekpunt bij openbaar bestuur, brandweer, politie of bevolkingszorg (gemeenten) nodig hebben. Wanneer meerdere veiligheidspartners betrokken zijn wordt samengewerkt binnen de Veiligheidsregio in de GRIP-structuur. Als een crisis meerdere zorgorganisaties treft kan de GHOR ook zonder de veiligheidspartner opschalen. 

Klik hier voor meer informatie over coördinatie bij rampen en crises.

Verbinding tussen zorgpartners tijdens de crisis

Verbinding tussen zorgpartners tijdens de crisis

Goed samenwerken is mogelijk doordat zorgpartners elkaar goed kennen, door voor te bereiden, te oefenen etc. Zodat als het erop aankomt, je weet met wie je zaken moet doen. De GHOR verbindt alle zorgpartijen zodat ze tijdens een crisis als één zorgketen samenwerken.

Klik hier voor meer informatie over het netwerkorganisatie van de GHOR.

Actuele informatie tijdens de crisis

Actuele informatie tijdens de crisis

Zowel zorgpartners, politie, brandweer én het openbaar bestuur krijgen tijdens de crisis relevante actuele informatie voor en over de zorg zodat elke partij kan werken op basis van een goed en gedeeld beeld. Ook in de voorbereiding op crises en rampen wordt informatie gedeeld over relevante risico’s in de regio. Dit gebeurt in samenwerking met GHOR Limburg-Noord.

Deskundig advies

Deskundig advies

Crises worden voorbereid en waar mogelijk voorkomen, doordat de GHOR kennis heeft over risico- en crisisbeheersing en deze deelt met de zorgpartijen én het openbaar bestuur. De GHOR adviseert gemeenten actief op publieksevenementen, nieuwe of gewijzigde objecten (ruimtelijke ordening) en levert een bijdrage aan de plannen van de Veiligheidsregio. 

Klik hier voor meer informatie over de advisering van de GHOR.

Jaaroverzicht GHOR 2022

In 2022 heeft de GHOR Zuid-Limburg samen met de zorgketen bewezen dat we er staan in turbulente en moeilijke tijden. Als organisatie én als samenwerkingspartner. Het jaar 2022 stond onder andere in het teken van de opvang van Oekraïense ontheemden en het organiseren van (crisis)noodopvangplekken in samenwerking met een divers palet aan (zorg)partners. Ook ging in 2022 het regionaal melding- en alarmeringssysteem live waarmee de GHOR nu ongeveer 30 zorgorganisaties kan alarmeren en informeren bij een incident.

Deze gebeurtenissen en voor de GHOR andere werkzaamheden zijn samengevoegd in de interactieve infographic ‘Jaarverslag GHOR Zuid-Limburg 2022’.
Het pijltje in de infographic geeft aan dat je door kan klikken naar artikelen in het GGD-jaarverslag 2022 of andere middelen.

Contact

Contact

Afdeling GHOR

088 - 880 5000

acghor@ggdzl.nl