U bevindt zich op:ProfessionalsInfectieziektenPrikaccidenten

Prikaccident

‘Prikaccident’ is een verzamelbegrip voor “prik-, bijt- snij- en spataccidenten”, m.a.w. situaties waarin iemand in contact komt met bloed of andere mogelijk infectieuze lichaamsvloeistoffen van een ander persoon (de bron). Prikaccidenten doen zich regelmatig voor tijdens medische beroepsuitoefening, maar ook in de openbare ruimte, denk aan een vechtpartij of verwonding door zwerfnaalden of het verlenen van eerste hulp. Bij dit soort situaties kunnen bloed overdraagbare virussen worden overgebracht, zoals het hepatitis-B-virus (HBV), het hepatitis-C-virus (HCV) of HIV. Het te voeren beleid is afhankelijk van een gestructureerde inschatting van risico (geen/laag/hoog risico) op blootstelling aan elke van deze virussen.

Wat moet u doen?

Wat moet u doen?

Stap 1:  Spoel en ontsmet de wond

  • De eerste stap na een prik-, snij, of bijtaccident is spoelen en ontsmetting van de wond. Spoel de wond direct met lauwwarm (stromend) water en laat de wond goed doorbloeden (niet direct stelpen).
  • Desinfecteer de wond daarna met 70% alcohol of (povidon)jodiumoplossing.
  • Zijn er spetters op huid of slijmvliezen (ogen/mond) terechtgekomen, spoel dan alleen met fysiologisch zout of water.

Stap 2:  Neem contact op met uw arbodienst

  • De meeste prikaccidenten vinden plaats tijdens werktijd. Conform Arbowetgeving zijn werkgevers verplicht de gezondheid van werknemers te beschermen. Een regeling voor prikaccidenten valt hier onder.
  • Als werkgevers zelf geen voorzieningen getroffen hebben voor het afhandelen van prikaccidenten of hier vragen over hebben, kunnen ze terecht bij verschillende (landelijke) organisaties die prikaccidenten afhandelen.

Prikaccidenten in de privésfeer

Prikaccidenten in de privésfeer

Prikaccidenten in de privésfeer komen weinig voor. Wanneer een burger een prikaccident meldt bij de GGD Zuid Limburg, verwijzen we naar de eigen huisarts of de huisartsenpost. De huisarts kan als dat nodig is advies vragen aan de dienstdoende arts infectieziektebestrijding.

Onveilig seksueel contact

Heeft u risico gelopen op bloed overdraagbare virussen naar aanleiding van een onveilig seksueel contact? Kijk dan hier.

Onveilig seksueel contact

Onveilig seksueel contact

Heeft u risico gelopen op bloed overdraagbare virussen naar aanleiding van een onveilig seksueel contact? Kijk dan hier.