U bevindt zich op:Over de GGD  Klachten

Klachten

Iedereen wil graag zo goed mogelijk geholpen worden, zeker wanneer het om gezondheid gaat. De GGD Zuid Limburg vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de kwaliteit van haar dienstverlening. Onze medewerkers proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Een enkele keer gaat hierbij iets mis. U kunt ontevreden zijn, of een klacht hebben over:

  • de manier waarop u bent behandeld;
  • afspraken die niet zijn nagekomen;
  • de informatie die u hebt gekregen;
  • een factuur.

Laat het ons weten. Dan kunnen we er iets aan doen en onze dienstverlening verbeteren.

Uw klacht bespreken

Het is altijd zinvol om uw klacht eerst te bespreken met de GGD-medewerker om wie het gaat. Misschien is er wel sprake van een misverstand dat met een gesprek op een eenvoudige manier kan worden rechtgezet.

Het kan zijn dat u het gesprek met de GGD-medewerker niet bevredigend vond of dat u absoluut geen gesprek met de medewerker wilt. Dan kunt u via het online formulier een klacht indienen. Het afdelingshoofd van de betrokken afdeling neemt de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling en neemt contact met u op. Als u een klacht hebt over het hoofd van een afdeling wordt de klacht opgepakt door de directie.

Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Een klacht indienen

Content is verborgen

Postadres klachten

GGD Zuid Limburg
t.a.v. Klachtafhandeling
Antwoord nummer 4149, 6400 VC Heerlen

Content is verborgen

Klachtopvangfunctionaris GGD Zuid Limburg

Els Steegmans
Afdeling Directie & Bestuursbureau

088 - 880 55 48

els.steegmans@ggdzl.nl

Content is verborgen

Klachtencommissie

Als u geen gesprek of bemiddeling wilt of vindt dat de zaak niet goed is opgelost, kunt u een officiële klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Content is verborgen

Meer weten?

Wilt u meer weten over rechten van patiënten of hoe u uw klacht kunt indienen? Neem contact op met de klachtopvangfunctionaris van de GGD of met EIKpunt. Eikpunt  is een dienst van Het Huis voor de Zorg, dat de belangen van zorgvragers in Limburg behartigt.

Dienstverlening van het Huis voor de Zorg
Mercator 1, 6135 KW Sittard
Postbus 5185, 6130 PD Sittard

(046) 420 80 79 of (0900) 243 70 70

EIKpunt@huisvoordezorg.nl