U bevindt zich op:Over de GGDKlachten

Klachten

Iedereen wil graag zo goed mogelijk geholpen worden, zeker wanneer het om gezondheid en veiligheid gaat. De GGD Zuid Limburg vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de kwaliteit van haar dienstverlening. Onze medewerkers proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Een enkele keer gaat hierbij iets mis. U kunt ontevreden zijn, of een klacht hebben over:

  • de manier waarop u bent behandeld;
  • afspraken die niet zijn nagekomen;
  • de informatie die u hebt gekregen;
  • een factuur.

Laat het ons weten. Dan kunnen we er iets aan doen en onze dienstverlening verbeteren.

Uw klacht bespreken

Het is altijd zinvol om uw klacht eerst te bespreken met de medewerker om wie het gaat. Misschien is er wel sprake van een misverstand dat met een gesprek op een eenvoudige manier kan worden rechtgezet.

Het kan zijn dat u het gesprek met de betreffende medewerker niet bevredigend vond of dat u absoluut geen gesprek met de medewerker wilt. Dan kunt u via het online formulier een klacht indienen. Het afdelingshoofd van de betrokken afdeling neemt de klacht dan zo snel mogelijk in behandeling en neemt contact met u op. Als u een klacht hebt over het hoofd van een afdeling wordt de klacht opgepakt door de directie.

Bent u ontevreden over onze dienstverlening? Een klacht indienen

Klachtopvangfunctionaris GGD Zuid Limburg

Klachtopvangfunctionaris GGD Zuid Limburg

klachtopvangfunctionaris@ggdzl.nl

GGD Zuid Limburg heeft een klachtopvangfunctionaris. U kunt via bovenstaand e-mailadres contact opnemen met deze medewerker:

  • Als u advies wilt over het indienen van een klacht.
  • Als u hulp nodig heeft bij het onder woorden brengen van de klacht.
  • Als u de mogelijkheden wilt bespreken om tot een oplossing voor uw klacht te komen. 

Geef in uw e-mail aan op welk telefoonnummer of e-mailadres u bereikbaar bent, dan neemt de klachtopvangfunctionaris zo snel mogelijk (uiterlijk binnen één week) contact met u op om uw vragen te bespreken.

Klachtencommissie

Klachtencommissie

Als u geen gesprek of bemiddeling wilt of vindt dat de zaak niet goed is opgelost, kunt u een officiële klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Postadres klachten

Postadres klachten

GGD Zuid Limburg
t.a.v. Klachtafhandeling
Antwoord nummer 4149, 6400 VC Heerlen