GGD Zuid Limburg

Winterregeling daklozen van kracht

Vanwege de kou is vrijdag 16 november de winterregeling daklozen ingegaan.

Ga voorzichtig om met antibiotica

De Wereldgezondheids-organisatie ziet antibioticaresistentie als één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid van de toekomst.

Opkomst vaccinatiecampagne meningokokken

De opkomstcijfers van de 1e ronde vaccinaties tegen meningokokken zijn nu bekend.