U bevindt zich op:ProfessionalsSeksuele gezondheid PrEP

PrEP

Informatie voor (huis)artsen

Vanaf 1 augustus 2019 start een landelijke PrEP-regeling. GGD’en kunnen door deze regeling de hiv-preventiepil leveren aan mannen die seks hebben met mannen (MSM) met een verhoogd risico op hiv. De regeling geldt voor een pilotperiode van vijf jaar en zal over twee jaar geëvalueerd worden. Dan zal blijken hoe de regeling in de praktijk werkt.

Wat is PrEP?

PrEP is een pil die een HIV infectie kan voorkomen. De afkorting PrEP staat voor Pre-Expositie Profylaxe. PrEP bevat per tablet twee HIV-remmers, namelijk emtricitabine en tenofovirdisoproxil. Mensen die een hoog risico lopen op soa of HIV en die vragen hebben over PrEP kunnen bij het Centrum Seksuele Gezondheid terecht.

Komt iedereen voor PrEP in aanmerking?

Komt iedereen voor PrEP in aanmerking?

De GGD’en in Limburg bieden sinds april 2018 PrEP-zorg aan, met uitzondering van de medicatie. Mannen die PrEP gebruiken hebben regelmatig controles van een arts nodig. Tijdens deze controles wordt er getest op nierfunctie, HIV en andere SOA’s.

Vanaf 1 september 2019 krijgen de GGD’en in Limburg financiering om voor 330 mannen die seks hebben met mannen PrEP-zorg en PrEP-pillen voor €7,50 per 30 stuks te kunnen aanbieden.
Wij denken dat 330 plekken onvoldoende zullen zijn voor de totale vraag naar PrEP in Limburg. De GGD vindt dat PrEP voor iedereen in Limburg toegankelijk moet zijn. Daarom bieden de GGD’en in Limburg voorlopig ook aan cliënten die buiten de landelijke regeling vallen PrEP-zorg aan. De GGD-arts of verpleegkundige beoordeelt wie in aanmerking komt voor PrEP-medicatie via de landelijke regeling. Hij maakt daarbij een inschatting van het risico op hiv en de persoonlijke situatie van de cliënt. Daarnaast kunnen mannen die seks hebben met mannen voor PrEP zorg terecht bij de huisarts of de Stadspoli in Maastricht.
 

U bent arts en u heeft vragen over PrEP of u wilt uw cliënt verwijzen

Neem contact met ons op, bij voorkeur telefonisch.

088 - 880 5070 tijdens kantooruren van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur

of stuur uw verwijzing voor PrEP via mail:

PrEP@ggdzl.nl

Dit emailadres is uitsluitend bedoeld voor zorgprofessionals. Vragen van cliënten worden niet beantwoord. Gebruik dit emailadres niet voor spoedgevallen.