U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoekenBuitenring Parkstad Limburg

Buitenring Parkstad Limburg

Rondom de stadsregio Parkstad Limburg wordt een ringweg aangelegd. Het doel van de Buitenring is het verbeteren van de bereikbaarheid binnen de regio Parkstad en het leggen van een goede verbinding tussen Parkstad en nationale en internationale wegen. De projectorganisatie van de aanleg Buitenring Parkstad Limburg (BPL) is in handen van de provincie Limburg

De bouwwerkzaamheden en de gezondheid van de omwonenden

De uitvoering van dit omvangrijk infrastructureel project heeft invloed op de leefomgeving van de bewoners. Het is daarom belangrijk om in de uitvoeringsfase de risico's voor de gezondheid van omwonenden en klachten en meldingen vanuit de omgeving goed in de gaten te houden.

Wat gaat er gebeuren?

Het traject is 26 km lang en loopt deels over bestaande wegen. Andere delen worden opnieuw aangelegd. Een deel van het tracé wordt verdiept aangelegd. Hiervoor moet veel grond worden afgegraven en door vrachtauto’s worden afgevoerd. Dit kan zorgen voor stofoverlast, trillingen en geluidsoverlast. Ook moeten woningen gesloopt worden voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Ook dat kan hinder opleveren in de directe omgeving.

De rol van de GGD

De rol van de GGD

De GGD Zuid Limburg heeft tijdens het hele project samen met de projectorganisatie zicht op de klachten over gezondheid en hinder die samenhangen met de aanleg van de BPL. De GGD adviseert de projectorganisatie over maatregelen die ze kunnen nemen om gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te voorkomen en overlast te beperken.

De rol van de GGD in dit project kan worden samengevat als adviseren, signaleren en communiceren:

  • de GGD adviseert over die aspecten van plannen en maatregelen die invloed hebben op de gezondheid van omwonenden;
  • de GGD signaleert situaties waarin risico’s kunnen ontstaan voor de gezondheid van omwonenden;
  • de GGD levert een bijdrage aan de informatievoorziening aan omwonenden. Zij geeft uitleg tijdens informatieavonden. Daarnaast kunnen omwonenden terecht bij de GGD met vragen over het project die te maken hebben met gezondheid. 

De opdrachtgever en de samenwerkingspartners

De opdrachtgever en de samenwerkingspartners

De GGD Zuid Limburg werkt in dit project samen met de Provincie Limburg en heeft daarbij ook soms contact met externe partners (bv. adviesbureau’s) die bij dit project zijn betrokken.

De looptijd van het project

De looptijd van het project

De Buitenring Parkstad Limburg is 31 augustus 2019 volledig gereed. De Buitenring gaat in vier fasen naar de volledige openstelling.

De GGD Zuid Limburg is vanaf 2014 tot het einde van het project betrokken bij het project Buitenring Parkstad Limburg.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Als u vragen hebt over de buitenring die te maken hebben met gezondheid, kunt u contact opnemen met de medisch milieukundigen van de GGD Zuid Limburg. Voor algemene vragen over de buitenring kunt u terecht bij het Serviceloket Buitenring

Contact

Contact

Sandra Akkermans, milieugezondheidkundige

088 - 880 5131

Maandag, woensdag en donderdag

Contactformulier