U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering kinderopvang

Advisering Kinderopvang

Kinderen en jongeren leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor hun toekomstige (on)gezondheid. Door gezond gedrag te stimuleren is een deel van gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd, al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen.  Samen met kinderopvangorganisaties wil GGD Zuid Limburg ervoor zorgen dat kinderen gezond opgroeien. 

Gezonde Kinderopvang

Gezonde Kinderopvang

Een Gezonde Kinderopvangorganisatie kiest ervoor structureel de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen te bevorderen. Samen met ouders spelen kinderopvangorganisaties een rol bij het aanleren van een gezonde leefstijl bij jonge kinderen. Ook kunnen medewerkers van kinderopvangorganisaties het goede voorbeeld geven aan kinderen en ouders.

Rapportage Gezonde Kinderopvang

Rapportage Gezonde Kinderopvang

Zuid-Limburg aan de slag met Gezonde Kinderopvang!

Jong geleerd is oud gedaan: een bekend gezegde dat precies zegt waar het op neerkomt. Als we bij de jongste doelgroep al investeren in het aanleren van gezond gedrag, dan hebben kinderen en hun omgeving daar op latere leeftijd profijt van. Door het creëren van een gezonde omgeving in de setting van de kinderopvang, bereiken we een grote groep kinderen en hun ouders. 

De kinderopvang is een uitgelezen kans om kinderen kennis te laten maken met uitdagende vormen van bewegen, en met nieuwe smaken. Zien eten, doet eten: dat gaat hier vaak letterlijk op. Want elk kind verdient een gezonde start. Met een Gezonde Kinderopvang werk je structureel aan een gezonde leefstijl bij de kinderen en deskundigheid bij professionals. 

Verkennend onderzoek

Veel kinderopvangorganisaties hebben al grote stappen gezet naar een gezonde(re) kindomgeving. Om te weten wat er allemaal al gebeurt rondom de gezondheidsthema’s in de kinderopvang, werd eind 2020 een inventarisatie onderzoek uitgevoerd door GGD Zuid Limburg. Het onderzoeksrapport kunt u hier lezen: Rapportage Gezonde Kinderopvang

Het onderzoek laat onder andere zien dat er vanuit de kinderopvang ondersteuning gewenst is, welke verschillende tools ingezet kunnen worden en hoe de kinderopvang ouders kan betrekken bij het gezondheidsbeleid. Ook maakt het rapport duidelijk dat er allerlei gezondheidsactiviteiten ontwikkeld zijn en ingezet worden, maar dat de diversiteit enorm is. Van elkaar leren, en samen goed kijken wat écht werkt, is daarom belangrijk.

Regionale samenwerking 

Door het opzetten van een lerend netwerk, waarin kinderopvang en kennispartners betrokken zijn, willen we de komende jaren in onze regio Zuid-Limburg een platform bieden om deze ervaringen te delen. Gaandeweg evalueren we wat het beste werkt om zo van én met elkaar te leren welke acties het beste resultaat opleveren. Ook willen we meer samenwerking stimuleren tussen kinderopvang en basisscholen op het gebied van gezondheid. Het lerend netwerk Gezonde Kinderopvang in onze regio Zuid-Limburg wordt mede mogelijk gemaakt vanuit een subsidie van ZonMw.
 

Advisering gezonde kinderopvang

Advisering gezonde kinderopvang

De Gezonde Kinderopvang-adviseurs  van de GGD adviseren peuterspeelzalen, kinderopvanglocaties, buitenschoolse opvang en gastouders hoe je structureel kunt werken aan een gezonde leefstijl. De adviseurs werken veel samen met scholen, gemeenten, lokale programma’s als JOGG en met lokale experts zoals buurtsportcoach, diëtist, etc. De adviseurs zijn goed op de hoogte van het landelijke effectieve activiteitenaanbod voor de kinderopvang. 

Deze adviesrol staat los van de wettelijke taak die de GGD heeft als toezichthouder op de kwaliteit in de kinderopvang.
 

Wat houdt de gezonde kinderopvang in?

Wat houdt de gezonde kinderopvang in?

De aanpak Gezonde Kinderopvang is:

 • Integraal: gericht op beleid, ontwikkeling van kinderen en medewerkers, de omgeving én signalering.
 • Planmatig: bestaand uit voorbereiding, uitvoering en evaluatie.

Een kinderopvangorganisatie die werkt met deze aanpak kiest een of meer gezondheidsthema’s waarmee ze aan de slag gaat. Deze thema’s zijn 

 • voeding
 • bewegen
 • groen
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • dagritme
 • mediaopvoeding
 • seksuele ontwikkeling
 • op
 • fysieke veiligheid
 • bescherming tegen de zon. 

Voor de bso is ook het thema preventie van middelengebruik beschikbaar. 

Meedoen met uw kinderopvang?

Meedoen met uw kinderopvang?

De adviseurs Gezonde Kinderopvang helpen u graag stapsgewijs- (in eigen tempo) op weg naar een Gezonde Kinderopvang.

Heeft u vragen of wilt u aan de slag?

Heeft u vragen of wilt u aan de slag?

Wilt u met uw kinderopvang meedoen met de Gezonde Kinderopvang-aanpak of heeft u nog vragen? Stel ze aan de adviseurs.