U bevindt zich op:ProfessionalsSeksuele gezondheidProgramma Nu Niet Zwanger

Programma Nu Niet Zwanger

Een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Mandy was dakloos, verslaafd en had psychische problemen. Hulpverleners waren druk met het regelen van de benodigde zorg en ondersteuning. Haar kind was ondergebracht bij een pleeggezin. Ongepland en ongewenst werd zij opnieuw zwanger.

Zelf regie nemen over je kinderwens blijkt niet altijd eenvoudig. Zeker wanneer je leven een wirwar is en je leeft in de waan van de dag.

Wat houdt het programma in?

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt vrouwen en mannen in een kwetsbare situatie bij het maken van een bewuste keuze met betrekking tot hun kinderwens of zwangerschap, zodat ongewenste zwangerschappen worden voorkomen. Dit is mogelijk wanneer professionals hier actief begeleiding in aanbieden, beginnend met een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Het is hierbij van belang aan te sluiten bij de dagelijkse leefwereld van de cliënt en hun vragen, behoeften, barrieres en mogelijkheden in acht te nemen. 

Voor wie is het bedoeld?

Voor wie is het bedoeld?

Het programma Nu Niet Zwanger is er voor mannen en vrouwen in een kwetsbare situatie. Denk aan ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek en illegaliteit. Deze groep is bijna altijd in beeld bij hulpverleners.

Hoe werkt NNZ?

Hoe werkt NNZ?

Een hulpverlener legt zelf proactief en persoonlijk contact met vrouwen en mannen in een kwetsbare situatie en bespreekt kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. De hulpverlener sluit aan bij de vragen, behoeften en mogelijkheden van de kwetsbare (potentiële) ouder. Wanneer de situatie complex is, intensievere begeleiding nodig is of een outreachende aanpak, dan kan worden overlegd met of worden doorverwezen naar NNZ-verpleegkundigen.
NNZ-verpleegkundigen zijn inhoudsdeskundig en kunnen outreachend werken. In overleg kan anticonceptie worden geregeld en/of vergoed vanuit het NNZ budget.

Plaatsing van de anticonceptie gaat via de eigen huisarts of verloskundige. In situaties waarbij plaatsing niet via de eigen zorgverlener kan, komt de NNZ somatische keten in beeld.  De NNZ somatische keten bestaat uit ervaren artsen en verloskundigen die snel ingeschakeld kunnen worden voor het plaatsen van anticonceptie. 

NNZ Zuid Limburg is onderdeel van Kansrijke Start Zuid Limburg en wordt mogelijk gemaakt door aanvullende financiering vanuit de Provincie Limburg en de 16 Zuid-Limburgse gemeenten.

Overleggen, verwijzen en/of samenwerken?

Overleggen, verwijzen en/of samenwerken?

Neem contact op met het team Nu Niet Zwanger:
Eslie Bos, Priscilla Chodakowski of Desi Hollman; inhoudelijk coördinatoren NNZ

088 - 880 50 70

NNZ@ggdzl.nl