U bevindt zich op:Professionals Seksuele gezondheid  Programma Nu niet zwanger

Programma Nu niet zwanger

Een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie.

Mandy was dakloos, verslaafd en had psychische problemen. Hulpverleners waren druk met het regelen van de benodigde zorg en ondersteuning. Haar kind was ondergebracht bij een pleeggezin. Ongepland en ongewenst werd zij opnieuw zwanger.

Zelf regie nemen over je kinderwens blijkt niet altijd eenvoudig. Zeker wanneer je leven een wirwar is en je leeft in de waan van de dag.

Wat houdt het programma in?

Het programma Nu Niet Zwanger (NNZ) ondersteunt kwetsbare vrouwen en mannen de regie te nemen over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Door het gesprek aan te gaan, bij hun leefwereld aan te sluiten en te kijken naar hun vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden. Om vervolgens een eigen bewuste keuze te maken en een basis te leggen voor een stabiele toekomst. Op die manier kunnen ongeplande, ongewenste zwangerschappen worden voorkomen.
 

Voor wie is het bedoeld?

Voor wie is het bedoeld?

Het programma Nu Niet Zwanger is er voor vrouwen en mannen / (potentiële) ouders met een verhoogde kwetsbaarheid. Denk aan ernstige psychiatrische problematiek, verstandelijke beperking, verslaving, dakloosheid, schulden, loverboyproblematiek en illegaliteit. Deze groep is bijna altijd in beeld bij hulpverleners.

Hoe werkt NNZ?

Hoe werkt NNZ?

Een hulpverlener legt zelf proactief en persoonlijk contact met kwetsbare vrouwen en mannen en bespreekt kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. De hulpverlener sluit aan bij de vragen, behoeften en mogelijkheden van de kwetsbare (potentiële) ouder. Wanneer de situatie complex is, intensievere begeleiding nodig is of een outreachende aanpak, dan kan worden overlegd met of worden doorverwezen naar NNZ-verpleegkundigen.
NNZ-verpleegkundigen zijn inhoudsdeskundig en kunnen outreachend werken. In overleg kan anticonceptie worden geregeld en/of vergoed vanuit het NNZ budget.

Plaatsing van de anticonceptie gaat via de eigen huisarts of verloskundige. In situaties waarbij plaatsing niet via de eigen zorgverlener kan, komt de NNZ somatische keten in beeld.  De NNZ somatische keten bestaat uit ervaren artsen en verloskundigen die snel ingeschakeld kunnen worden voor het plaatsen van anticonceptie. 

NNZ Zuid Limburg is onderdeel van Kansrijke Start Zuid Limburg en wordt mogelijk gemaakt door aanvullende financiering vanuit de Provincie Limburg en de 16 Zuid-Limburgse gemeenten.

Overleggen, verwijzen en/of samenwerken?

Overleggen, verwijzen en/of samenwerken?

Neem contact op met het team Nu Niet Zwanger:
Desi Hollman en Stephanie Jansen, NNZ-verpleegkundigen Centrum Seksuele Gezondheid

088 - 880 50 70

NNZ@ggdzl.nl