U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoekeni-4-1-Health

Project i-4-1-Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werkten 26 zorgorganisaties samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie. Het project is gestart op 1 januari 2017 en geëindigd op 31 december 2019.

Antibioticaresistentie en "One Health"

Antibioticaresistentie en "One Health"

Bacteriën worden in toenemende mate ongevoelig (resistent) voor antibiotica. Als een bacterie resistent is betekent dit dat een antibioticum niet meer werkzaam is tegen de bacterie. Resistentie maakt het behandelen van infectieziekten lastiger en brengt ziekte en (zorg)kosten met zich mee.

Antibioticaresistentie is een groeiend probleem in zorginstellingen, de openbare bevolking, en de (intensieve) veehouderijen, en vereist daarom een "One Health" aanpak, waarin samengewerkt wordt vanuit verschillende disciplines en sectoren. Resistente bacteriën trekken zich immers weinig aan van de muren van een instelling; een patiënt die in een ziekenhuis besmet wordt met een resistente bacterie kan deze meenemen naar een ander ziekenhuis, maar ook bijvoorbeeld naar een verpleeghuis. Dit is des te meer relevant in het grensgebied Vlaanderen-Nederland gezien het nauwe handels- en reisverkeer, het grensoverschrijdend zorggebruik en de intensieve veehouderij.

InfectieRIsicoScan (IRIS)

InfectieRIsicoScan (IRIS)

Voor het I-4-1-Health project is een IRIS uitgevoerd binnen woonzorgcentra, kinderdagverblijven, en basisscholen. Met deze IRIS zijn de sterke- en de verbeterpunten voor het voorkomen van infecties van elke instelling naar voren gekomen. De meest opvallende resultaten uit het I-4-1-Health project zijn visueel weergegeven in de bijgevoegde afbeeldingen.

Financiering Interreg Vlaanderen-Nederland

Financiering Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

Contact

Contact

Christian Hoebe, arts-epidemioloog M&G Infectieziektebestrijding

088 - 880 5529

infoSIM@ggdzl.nl