U bevindt zich op:Over de GGDTaken en activiteiten

Taken en activiteiten

De onderstaande taken (diensten) worden door de GGD voor de 16 gemeenten in Zuid-Limburg uitgevoerd. Het dienstverleningspakket is mede gebaseerd op de ervaringen uit eerdere beleidsperiodes en sluit aan op de ambities uit de regionale nota gezondheidsbeleid 2020-2023 (Zuid Springt Eruit). Een deel van deze diensten heeft meerdere wettelijke kaders als grondslag.

Wet publieke gezondheid 

 • Infectieziektebestrijding,
 • Seksuele gezondheid
 • Hygiëne en inspectie
 • Medische milieukunde
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Publieke gezondheid

Meer informatie over WPG

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Sociaal medische advisering
 • Openbare geestelijke gezondheidszorg
 • Veilig Thuis

Meer informatie over Wmo

Wet Ambulancezorg (TWAZ)

 • Regionale ambulance voorziening

Meer informatie over TWAZ

Wet veiligheidsregio (Wvr)

 • Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio

Meer informatie over Wvr

Wet op de lijkbezorging

 • Forensische geneeskunde

Meer informatie over lijkbezorging

Taken van 25 GGD'en in Nederland

Onze activiteiten in de regio

Onze activiteiten in de regio

We bewaken de gezondheid en veiligheid van de Zuid-Limburgers op veel verschillende manieren: we vaccineren kinderen en houden hun ontwikkeling in de gaten, nemen maatregelen als er een uitbraak is van een infectieziekte en controleren de hygiëne en veiligheid van onder andere kinderdagverblijven en tattoo- en piercingstudio's. We zijn er in dringende situaties (bijvoorbeeld als er met spoed een ambulance nodig is) én voor de langere termijn. Om gezondheidsproblemen te voorkomen testen we jongeren gratis op seksueel overdraagbare aandoeningen, adviseren we scholen over gezonde lucht in de klas en organiseren we samen met de Zuid-Limburgers activiteiten in de wijk om overgewicht of eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Onze GHOR zorgt ervoor dat de zorgverleners in de regio goed voorbereid zijn op en soepel samenwerken tijdens crises en rampen. Het zijn maar een paar voorbeelden van onze vele activiteiten.

Verzamelen van kennis over gezondheid in Zuid-Limburg

Verzamelen van kennis over gezondheid in Zuid-Limburg

Behalve met de praktijk van de publieke gezondheidszorg houdt de GGD Zuid Limburg zich bezig met het verzamelen van kennis over gezondheid en het doen van onderzoek. Onze gegevens over de gezondheid van de Zuid-Limburgers stellen we onder andere beschikbaar (met inachtneming van de geldende privacywetgeving) aan de gemeenten, die we adviseren bij het maken van beleid. Gegevens vanuit de JGZ dienstverlening kunnen ook geanonimiseerd gebruikt worden voor deze doelen. Meer informatie hierover, alsmede de bezwaarregeling, vindt u op onze pagina ‘Privacy en bescherming persoonsgegevens’ en ‘Gebruik van gegevens uit de dossiers’.
Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd samen met de Universiteit Maastricht om het gezondheidsbeleid en de uitvoeringspraktijk te versterken. Dit gebeurt vanuit de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid. Via deze website houden we ook de burgers op de hoogte van actuele gezondheidskwesties en hoe daarmee om te gaan. Tot slot vinden we het belangrijk om de vele partijen die op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn werkzaam zijn, bij elkaar te brengen en te ondersteunen in hun bijdrage aan een zo gezond mogelijk Zuid-Limburg.