U bevindt zich op:ProfessionalsDe Wijk GGD'er | Vangnet OGGZDe Wijk GGD'er

De Wijk GGD'er

Soms lukt het iemand niet om zijn of haar leven op orde te houden. Er ontstaan problemen op verschillende gebieden. Zoals geestelijke of lichamelijke problemen of een verslaving. Vaak gaat dit samen met problemen op het gebied van wonen, inkomen, dagbesteding/werk of problemen in het contact met familie en de omgeving. Mensen kunnen hierdoor in de war raken en niet goed meer in staat zijn om voor zichzelf en hun omgeving te zorgen. Ze veroorzaken overlast en krijgen niet de zorg of ondersteuning die nodig is.
Maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving?  Neem contact op met de Wijk GGD’er (PDF 2 MB).

Wat doet de Wijk GGD'er

De Wijk GGD’er werkt als verbinder tussen de verschillende dienstverlenende organisaties, zoals de wijkagent, de huisarts en de GGZ. Deze rol is een uitbreiding van de taken van het Vangnet OGGZ op het gebied van preventie en vroegsignalering. Het netwerk in de buurt heeft een belangrijke rol bij het op tijd signaleren. De Wijk GGD’er weet snel de weg te vinden naar de juiste zorg of hulp en heeft veel kennis en ervaring op het gebied van ingewikkelde problemen. Ook als iemand zelf geen hulpvraag heeft of contact afhoudt maar wel zorg nodig heeft, blijft de Wijk GGD’er contact zoeken en biedt gepaste hulp.   

De Wijk GGD'er doet wat noodzakelijk is om de situatie te verbeteren en om verder afglijden of een crisis te voorkomen.

Wat gebeurt er als u belt?

Wat gebeurt er als u belt?

U kunt telefonisch advies vragen. Als het kan brengen wij samen met u een bezoek aan de persoon waar het om gaat. De Wijk GGD’er denkt met u mee. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Als u dit wenst of als dat nodig is, kunt u anoniem blijven voor degene waarover u belt.

De Wijk GGD’er luistert naar uw verhaal, zoekt uit wat het probleem is en doet onderzoek. Daarna bekijken we hoe we het beste contact kunnen leggen met de persoon waar het om gaat. We bezoeken hem/haar indien nodig in de eigen woon- en leefomgeving. Ook luisteren we naar het verhaal van de persoon die zorg mijdt en proberen te achterhalen waar men behoefte aan heeft. Daarna begeleiden wij hem/haar naar de hulp die noodzakelijk is.

Voor het doen van een melding hoeft u geen toestemming te vragen aan de persoon waar het om gaat.

Privacy

Privacy

De wet biedt de mogelijkheid om ongevraagd hulp te bieden aan mensen die in een zorgwekkende situatie zijn en zelf geen contact met de hulpverlening zoeken. Als u dit wilt en bij ons aangeeft, komt de persoon die zorg mijdt niet te weten wie melding heeft gedaan. De GGD noteert uw gegevens voor het geval er nog verdere informatie nodig is, wij houden ons hierbij aan de vastgestelde privacy richtlijnen voor alle GGD-medewerkers.

De Wijk GGD’er gaat zorgvuldig om met de uitwisseling van persoonsgegeven en houdt zich aan de richtlijnen voor de gegevensuitwisseling die in het kader van de Bemoeizorg zijn gesteld.

Contact

Contact

De Wijk GGD’er van de GGD Zuid Limburg werkt voor de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg.

088 - 880 50 16

vangnet@ggdzl.nl

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag telefonisch van 8.30 – 17.00 uur.