U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoekenEuregionaal Project euPrevent Sustainable Healthy ERMN (SHE)

Euregionaal Project euPrevent Sustainable Healthy ERMN (SHE)

Dit project heeft tot doel een structurele samenwerking te bewerkstelligen tussen de publieke gezondheidsdiensten in de Euregio Rijn-Maas-Noord (ERMN), zodat kennis over de volksgezondheid kan worden uitgewisseld en verbeterd. De projectverantwoordelijke, de GGD Limburg-Noord, is werkzaam in de ERMN en omdat er in onze  Euregio Maas-Rijn reeds jarenlang een intensieve samenwerking bestaat tussen de publieke gezondheidsdiensten, is de GGD Zuid Limburg als ‘ervaringsdeskundige’ aangesloten bij dit project. 

De focus van het project is om kennis te vergaren over de gezondheidsstructuur van de publieke gezondheidszorgstelsels in de ERMN en om deze kennis te delen, zodat capaciteit kan worden opgebouwd om samen te werken aan grensoverschrijdende kwesties met betrekking tot publieke gezondheid.
Er zullen zowel in Nederland als in Duitsland workshops worden georganiseerd om meer kennis te vergaren over elkaars systeem van gezondheidszorg en over werkwijze ten aanzien van:

 • overdraagbare ziekten; omgaan met bijvoorbeeld Covid-19, griep, mazelen.
 • gezonde jeugd; dit omvat onderwerpen als de “rookvrije generatie” en alcoholgebruik. Het gaat hier met name om het risicogedrag van jongeren.
 • moeilijk te bereiken doelgroepen.
 • migranten.

De projectverantwoordelijke en de samenwerkingspartners

De projectverantwoordelijke en de samenwerkingspartners

Veiligheidsregio Limburg-Noord is de leadpartner van het project ‘euPrevent Sustainable Healthy ERMN’. De betrokken partnerorganisaties zijn:  

 • Stichting euPrevent|EMR (Project Management)
 • EPECS (European Patients Empowerment for Customised Solutions)
 • GGD Zuid-Limburg
 • Stadt Mönchengladbach
 • Landeshauptstadt Düsseldorf
 • Rhein-Kreis Neuss (Gesundheitsamt)
 • Kreis Viersen
 • Stadt Krefeld 

De rol van de GGD Zuid Limburg

De rol van de GGD Zuid Limburg

De GGD Zuid Limburg maakt onderdeel uit van het Stichtingsbestuur van euPrevent. Deze euregionale samenwerking sluit aan bij de collectieve ambitie van de GGD Zuid Limburg. In dit project is de GGD Zuid Limburg (mede) verantwoordelijk voor advisering inzake grensoverschrijdende samenwerking binnen de publieke gezondheid vanwege de ervaring die de GGD ZL in de afgelopen jaren heeft opgedaan met grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn (EMR). 

Financiering

Financiering

Het project ‘euPrevent Sustainable Healthy ERMN’ wordt uitgevoerd met de financiële ondersteuning van: INTERREG-programma V A Deutschland-Nederland, Provincie Limburg en het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisatie en Energie van Noord-Rijn Westfalen.

De looptijd van het project

De looptijd van het project

Het project is gestart in juli 2020 en heeft een looptijd van 2 jaar.

Meer informatie en contact

Meer informatie en contact

Nicole Curvers, projectmedewerker

088 - 880 5208

nicole.curvers@ggdzl.nl       

www.euprevent.eu/she