U bevindt zich op:Professionals Projecten en onderzoeken  Impact van COVID-19 op de Euregio Maas-Rijn

Impact van COVID-19 op de Euregio Maas-Rijn

COVID-19 ofwel Corona heeft de hele wereld in zijn greep, inclusief het gebied van de Euregio Maas-Rijn. Ook in deze regio zijn allerhande maatregelen genomen om de situatie weer onder controle te krijgen. We zijn nu vijf maanden verder en de vraag is hoe we er voorstaan en wat de effecten zijn van de genomen maatregelen in de drie landen van onze Euregio, namelijk Duitsland, België en Nederland. Zien we verschillen in voorkomen van COVID-19 in de bevolking? En hoe verhoudt zich dit tot het gedrag van de bevolking in alle drie de landen van de EMR?  

GGD Zuid Limburg, euPrevent, MUMC+ en Sciensano gaan onderzoeken wat de effecten van de nationale preventiemaatregelen waren en zijn op het voorkomen van COVID-19 in de bevolking van de Euregio Maas-Rijn. Zij doen dit samen met de gezondheidsdiensten uit Düren, Aken en Heinsberg en het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap van België.

Voor het onderzoek worden burgers uit de EMR via een steekproef geselecteerd. Twee keer vragen we deze mensen om  thuis door middel van een vingerprik bloed af te nemen en een vragenlijst in te vullen. Het bloed onderzoeken we op aanwezigheid van antistoffen tegen SARS-CoV-2 (COVID-19). Daarnaast worden er per deelnemende regio kleine burgertops georganiseerd en zal er een congres zijn met experts over de resultaten van dit project.

Projectverantwoordelijke en samenwerkingspartners

Projectverantwoordelijke en samenwerkingspartners

De GGD Zuid Limburg is de leadpartner van het project. De betrokken partnerorganisaties zijn:

  • Stichting euPrevent EMR
  • Sciensano
  • Maastricht UMC+
  • Gesundheidsamt des Kreises Heinsberg
  • Gesundheidsamt Düren
  • Kreis Euskirchen
  • Gesundheidsamt der StädteRegion Aachen
  • Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens

De rol van de GGD Zuid Limburg

De rol van de GGD Zuid Limburg

De GGD Zuid Limburg is leadpartner van dit project en daarmee verantwoordelijk voor de verdeling van de subsidiemiddelen aan andere projectpartners en voor het vervullen van alle plichten die in de projectbeschikking zijn vastgelegd. De GGD sluit hiertoe met de andere projectpartners een samenwerkingsovereenkomst. 

Financiering

Financiering

Het project euPrevent COVID krijgt een jaar lang Europese subsidie vanuit het Interreg EMR programma

De looptijd van het project

De looptijd van het project

Het project is 1 augustus 2020 gestart en heeft een looptijd van 1 jaar. De resultaten en adviezen worden in augustus 2021 verwacht.

Meer informatie en contact

Christian Hoebe, arts-epidemioloog M&G Infectieziektebestrijding

088 - 880 5000

infoSIM@ggdzl.nl

Voor meer informatie: www.euprevent.eu/COVID