U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoekenGIO-studie

GIO-studie

Studie naar maternale vaccinaties

De GGD Zuid Limburg streeft ernaar haar dienstverlening en communicatie rondom vaccinaties tijdens de zwangerschap te verbeteren. Vanaf oktober 2023 starten wij daarom een onderzoek waarin we kijken naar hoe zwangere personen keuzes maken rondom vaccinaties tijdens de zwangerschap. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij gebruiken om onze toekomstige dienstverlening en voorlichting over vaccinaties tijdens de zwangerschap zo goed mogelijk in te richten.

Wat kun je verwachten?

Je kunt via e-mail benaderd worden door de GGD Zuid-Limburg met het verzoek of je wil deelnemen aan het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst met vragen over drie vaccinaties tijdens de zwangerschap: maternale kinkhoest vaccinatie (22 wekenprik), maternale griepvaccinatie, en maternale COVID-19 vaccinatie. Verder stellen we ook vragen over andere vaccinaties, hoe je om gaat met informatie rondom gezondheid, en enkele vragen over je persoonlijke situatie.

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, je beslist zelf of je meedoet. Je kunt te alle tijden beslissen om te stoppen met het onderzoek, zonder nadelige gevolgen.

Welke gegevens gebruiken we?

Om je te benaderen voor deelname aan de GIO-studie maken we gebruik van een persoonsgegeven uit onze administratie van Jeugdgezondheidszorg. Dit betreft jouw e-mailadres.

Dit persoonsgegeven mogen we alleen gebruiken om je te benaderen voor dit onderzoek. De ingevulde gegevens afkomstig uit de vragenlijst kunnen worden gepubliceerd en hergebruikt in ander onder zoek, maar alleen op een manier dat ze niet naar jou te herleiden zijn. Dit betreft de volgende gegevens:

  • Je leeftijd
  • De vier cijfers van je postcode
  • Je opleidingsniveau
  • Je geboorteland
  • je huishoudinkomen (geen exacte cijfers)
  • De periode van je laatste zwangerschap
  • Je vaccinatieverleden van vaccinaties tijdens de zwangerschap

Jouw deelname en privacy

Jouw deelname en privacy

Je kan jouw toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens op elk moment intrekken. In dat geval zullen jouw persoonsgegevens verwijderd worden voor zover mogelijk. Dit doe je door een e-mail te sturen naar:
onderzoekvaccinatie@ggdzl.nl

Meer informatie over privacy en de bescherming van je persoonsgegevens staat hier.

De functionaris gegevensbescherming houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens binnen de GGD Zuid-Limburg, kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via:
FunctionarisAP@ggdzl.nl
 

Looptijd onderzoek

Looptijd onderzoek

De GIO-studie loopt van oktober 2023 tot en met december 2024.

Deelnemende partners

Deelnemende partners

GGD Zuid-Limburg (afdeling Jeugdgezondheidszorg en afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu), Universiteit Maastricht (UM).

Vragen?

Vragen?

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met:
Liesse Vanderhoven, Junior Onderzoeker via onderzoekvaccinatie@ggdzl.nl