U bevindt zich op:ProfessionalsInfectieziektenMeldingsplicht zorginstellingen

Meldingsplicht zorginstellingen

Ouderen, zieken, jonge kinderen en verstandelijke gehandicapten zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. Volgens artikel 26 van de Wet publieke gezondheid is het hoofd van een instelling er verantwoordelijk voor dat de GGD ingelicht wordt als er een ongewoon hoog aantal zieken is. In de praktijk kunnen bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde of het afdelingshoofd ook een melding doen. De GGD kan zo in een vroeg stadium de ernst van de situatie beoordelen. Door het treffen van maatregelen o.a. op het gebied van hygiëne, kunnen de gevolgen worden beperkt.

Wanneer moet u melden?

Als er een (verhoogd) aantal zieken is met een aandoening die vermoedelijk besmettelijk is moet u dat melden. Het gaat om de volgende aandoeningen die ook door niet-medici kunnen worden vastgesteld:

  • Maag- en darmklachten (braken en/of diarree)
  • Geelzucht
  • Schurft (scabiës)
  • Andere huidaandoeningen (zoals vlekjes, pukkels, zweertjes)
  • andere ernstige gezondheidsklachten van vermoedelijk infectieuze aard; bijvoorbeeld meerdere gevallen van longontsteking of hersenvliesontsteking in korte tijd.

Kijk voor de precieze criteria die gelden voor uw zorginstelling op: Artikel 26-meldingen Wpg-instellingen (LCI richtlijnen). 

Het is geen wettelijke verplichting, maar wel wenselijk: meld of overleg met de GGD als er onrust is van familieleden of personeel tijdens een infectieziekte.

Uitbraak in een zorginstelling melden

Maak bij het melden van een uitbraak infectieziekten de keuze uit een zorginstelling aangesloten bij MUIZ of een zorginstelling nog niet aangesloten bij MUIZ. Voor zorginstellingen aangesloten bij MUIZ dient er in geval van spoed, naast de registratie in MUIZ ook een telefonische melding (088 - 880 5078) gedaan te worden. 

Wat doet de GGD?

De GGD onderzoekt wat de mogelijke oorzaak is van het verhoogd aantal zieken. Meestal adviseren wij om diagnostiek af te nemen. In sommige gevallen doet de GGD zelf onderzoek. Op basis hiervan verstrekken wij informatie, geven wij hygiëneadviezen en/of adviseren andere maatregelen om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan.