U bevindt zich op:Over de GGDPrivacy en bescherming persoonsgegevensUw gesprek met een GGD-medewerker opnemen

Spelregels geluidsopnamen

U mag geluidsopnamen maken van het gesprek met de GGD medewerker, bijvoorbeeld met uw telefoon. Wel vragen wij u, dit vooraf te melden. Uitgangspunt is dat u zélf de geluidsopnamen maakt. Het verspreiden van de opname buiten de privésfeer zonder onze toestemming is wettelijk niet toegestaan.

De GGD hanteert de spelregels voor het maken van geluidsopnamen van de Nationale Ombudsman.

Verzoek geluidsopnamen

U maakt vooraf duidelijk dat u een geluidsopname wil maken, dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het maakt niet uit of het gaat om opnamen op kantoor of in uw thuissituatie. Als bij het gesprek tussen u en de medewerker ook andere personen aanwezig zijn, moeten deze personen toestemming geven om een geluidsopname van het gesprek te maken. Wanneer de ander geen toestemming geeft, mag u geen geluidsopnamen maken.

In plaats van het maken van een geluidsopname is het soms beter dat u iemand meeneemt die met u meeluistert en u bijstaat.

Afspraken

De belangrijkste spelregels voor het opnemen van een gesprek zijn:

  • De GGD staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt de GGD-medewerker een alternatief aan;
  • U meldt aan de GGD-medewerker dat u het gesprek wil gaan opnemen;
  • U gebruikt de geluidsopname uitsluitend voor privégebruik;
  • U deelt de geluidsopname niet met anderen zonder toestemming van de GGD-medewerker;
  • U maakt de geluidsopname niet openbaar;
  • U wijzigt de geluidsopname niet door bijvoorbeeld te knippen en/of plakken;
  • U verstrekt op verzoek een kopie van de geluidsopname aan de GGD-medewerker. Als de GGD-medewerker een geluidsopname maakt, kunt u ook een kopie ontvangen. Op deze wijze beschikken beide partijen over dezelfde informatie.