U bevindt zich op:ProfessionalsForensische geneeskunde

Forensische Geneeskunde

Politie en justitie kunnen met al hun medische vragen terecht bij de forensisch arts van de Forensische Dienst Limburg. Deze arts is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en voert taken uit die in het kader van de Wet op de Lijkbezorging zijn toegewezen aan de gemeentelijk lijkschouwer.

Hoe kan ik de forensisch arts bereiken?

Maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur, via het secretariaat van de Forensische Dienst Limburg.

Politie

Politie

Wanneer schakelt u de forensisch arts in?

 • Bij twijfel over de gezondheidstoestand van de arrestant;
 • Als de arrestant zijn medicijnen niet bij zich heeft;
 • Bij twijfel over de geestelijke toestand van de arrestant;
 • Als de arrestant medische zorg nodig heeft, bijvoorbeeld bij afkickverschijnselen.

Justitie

Justitie

Waarvoor schakelt u de forensisch arts in?

 • Voor het omschrijven van verwondingen bij mishandeling;
 • Voor bloedafname bij alcoholcontrole in het verkeer;
 • Voor DNA-afname en lichamelijk onderzoek bij een zedendelict;
 • Voor het vaststellen van de doodsoorzaak bij overlijden;
 • Voor een verklaring dat een overledene over landsgrenzen mag worden vervoerd.

Huisarts of specialist

Huisarts of specialist

Wanneer schakelt u de forensisch arts in?

 • Voor toetsing en verslag opmaken bij euthanasie;
 • Bij een melding van overlijden van een minderjarige en het overleg hierover;
 • Voor nader onderzoek naar de doodsoorzaak van minderjarigen (NODOK).