U bevindt zich op:ProfessionalsAdvisering gemeentenAcademische Werkplaats

Academische Werkplaats

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg is een netwerkorganisatie waarin de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Caphri en de GGD Zuid Limburg samenwerken aan publieke gezondheid. Het voornaamste doel is het uitwisselen van kennis en ervaring tussen praktijk en wetenschap.

Gezondheidssituatie in Zuid-Limburg

Onderzoek van het RIVM toont aan dat de gezondheid van de Zuid-Limburgers in veel opzichten slechter is dan die van de mensen in andere delen van ons land. Zuid-Limburgers leven gemiddeld 10 tot 12 jaar korter in goede gezondheid.

Samenwerken aan gezondheidsverbetering

De gemeenten en de GGD Zuid Limburg willen meer gezonde Zuid-Limburgers. Als beleid, praktijk en wetenschappelijk onderzoek op elkaar zijn afgestemd, levert dat betere resultaten op. Wetenschappelijke kennis wordt ingezet om gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming in de praktijk te verbeteren. Praktijkervaring levert informatie op voor wetenschappelijk onderzoek.