U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoekenMICK studie

MICK-studie

De GGD Zuid Limburg wil graag haar dienstverlening en communicatie rondom vaccinaties verbeteren. Vanaf april 2023 starten wij daarom een onderzoek waarin wij benieuwd zijn naar hoe ouders/verzorgers de afweging maken om hun kind wel of niet te laten vaccineren. De uitkomsten van het onderzoek kunnen wij gebruiken om onze toekomstige dienstverlening en voorlichting over vaccinaties zo goed mogelijk in te richten.

Wat kunt u als ouder/verzorger verwachten?

U kunt telefonisch of per post benaderd wordt door de GGD Zuid Limburg met de vraag of u wilt deelnemen. Het is daarnaast mogelijk dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek met een medewerker van de GGD Zuid Limburg, of u ontvangt een flyer over de vaccinatie van uw zoon/dochter. Alle deelnemers krijgen een vragenlijst.

Met de vragenlijst onderzoeken we hoe ouders/verzorgers de afweging maken om hun kind wel of niet te laten vaccineren. Welke factoren spelen hierbij een rol? Denk hierbij aan: tijdgebrek, het ontbreken van vervoer of het niet willen halen van een vaccinatie.

Deelname aan het onderzoek is vrijwillig, u beslist zelf of u meedoet. U kunt ten alle tijden beslissen om te stoppen met het onderzoek, zonder nadelige gevolgen.

Welke gegevens gebruiken we?

Om u te benaderen voor deelname aan het MICK-onderzoek maken we gebruik van de persoonsgegevens uit onze administratie van Jeugdgezondheidzorg. Dit betreft de volgende gegevens:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw telefoonnummer
  • vaccinatiestatus van uw kind tijdens de voor- en najaarscampagne 2023

Deze persoonsgegevens mogen wij alleen gebruiken om u te benaderen voor dit onderzoek. De ingevulde gegevens afkomstig uit de vragenlijst kunnen worden gepubliceerd en hergebruikt in ander onderzoek, maar alleen op zo’n manier dat ze niet naar u te herleiden zijn. Dit betreft de volgende gegevens:

  • Geslacht kind
  • Geboortedag en geboortemaand kind
  • Vaccinatieverleden kind
  • Uw leeftijdscategorie
  • Uw opleidingsniveau
  • Uw geboorteland

Uw deelname en privacy

Uw deelname en privacy

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens op elk moment intrekken. In dat geval zullen deze worden verwijderd indien mogelijk. Dit doet u door een e-mail te sturen naar:

onderzoekvaccinatie@ggdzl.nl.

Meer informatie over privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens staat op deze pagina van onze website.

De functionaris gegevensbescherming houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de GGD Zuid Limburg, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming:

functionarisAP@ggdzl.nl

Looptijd onderzoek

Looptijd onderzoek

De MICK-studie loopt van april 2023 tot en met september 2023.

Deelnemende partners

Deelnemende partners

GGD Zuid Limburg (afdeling Jeugdgezondheidszorg en afdeling Seksuele Gezondheid, Infectieziekten en Milieu), Universiteit Maastricht (UM).

Vragen?

Vragen?

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met: 
Veja Widdershoven, Junior Onderzoeker

onderzoekvaccinatie@ggdzl.nl