U bevindt zich op:ProfessionalsKinderopvang

Kinderopvang

Goede kinderopvang is belangrijk. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Dan mag u verwachten dat de opvang in een veilige en gezonde omgeving plaatsvindt en dat deze bijdraagt aan een goede ontwikkeling van uw kind. Elk kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang in Nederland moet voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. De inspecteur kinderopvang van de GGD bekijkt tijdens een jaarlijkse inspectie of er aan deze eisen wordt voldaan.

Daarnaast komt het regelmatig voor dat kindercentra geconfronteerd worden met kinderen die een infectieziekte hebben zoals roodvonk, krentenbaard of een andere infectieziekte. Wat moet u dan doen? Voor deze en andere vragen kunt u bij de GGD terecht.

Inspectie

Inspectie

De GGD inspecteert kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouders en gastouderbureaus.  De toezichthouders kinderopvang van de GGD bezoeken de locaties: ze kijken niet alleen naar hygiëne, maar ook naar de veiligheid van ruimtes en materialen. Bij kindercentra is het heel belangrijk om ook te kijken naar de manier waarop de leidsters met de kinderen omgaan. Voldoet een kindercentrum op sommige punten niet aan de voorschriften, dan rapporteert de toezichthouder dit aan de gemeente. De gemeente kan dan maatregelen nemen.

Infectieziekten

Infectieziekten

De GGD adviseert en ondersteunt kindercentra bij vragen over infectieziekten. Heerst er bijvoorbeeld buikgriep op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf? De GGD helpt met het treffen van de juiste maatregelen. Daarnaast biedt de GGD via de ‘deurbriefjes’, korte informatie voor ouders en verzorgers over de meest voorkomende infectieziekten bij kinderen en wat ouders zelf kunnen doen.