U bevindt zich op:BurgersGezondheidsmonitorsGezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024

GGD Zuid-Limburg doet samen met alle andere GGD’en in het land doen en het RIVM dit jaar opnieuw onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar in Nederland. Uit de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 bleek dat meer dan de helft van de jongvolwassenen psychische klachten ervaart en een kwart zich sterk eenzaam voelt. Ook benadrukte dit onderzoek de impact van de coronaperiode op jongvolwassenen. Dit roept interessante vragen op over de langetermijngevolgen van corona en veerkrachtigheid van jongvolwassenen. Deze nieuwe meting doet GGD Zuid-Limburg met een online vragenlijstonderzoek: de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024.

Informatie over het onderzoek

Vanaf maandag 8 april 2024 voert GGD Zuid-Limburg de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uit. De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is een online vragenlijstonderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar die in Zuid-Limburg wonen. Het onderzoek wordt dit jaar voor de tweede keer uitgevoerd. De eerste keer was in 2022, de resultaten daarvan zijn in maart 2023 gepubliceerd.

Van 8 april tot en met 7 juli 2024 kunnen jongvolwassenen in Zuid-Limburg de online vragenlijst invullen via www.jongerenmonitor.nl. Jongvolwassenen worden bereikt via verschillende sociale media en de lokale netwerken in de regio. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, middelengebruik, eenzaamheid en de impact van corona.

Deelname aan de monitor

Deelnemers geven informatie die voor het Rijk, GGD’en en gemeenten van belang is om beleid te maken en actie te ondernemen om de gezondheid van de jongvolwassenen te verbeteren. Zo levert de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 een bijdrage aan de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk jongvolwassenen meedoen aan het onderzoek. Meedoen aan het onderzoek is vrijwillig. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Als dank voor hun deelname maken jongeren kans op een cadeaubon naar keuze.

Resultaten van het onderzoek

De resultaten van dit vragenlijstonderzoek worden vanaf begin 2025 gepubliceerd op de vernieuwde website van de Gezondheidsatlas Zuid-Limburg. Alle GGD’en in Nederland vragen de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 op dezelfde manier en in dezelfde periode uit. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er straks resultaten op landelijk, regionaal en (bij voldoende respons) gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken.

Gezondheidsonderzoek COVID-19

De Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2024 is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 van Netwerk GOR. Daarin brengen het RIVM, GGD’en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum de gevolgen van de coronaperiode voor de gezondheid in kaart. Dit doen zij in opdracht van het ministerie van VWS en ZonMw.