U bevindt zich op:ProfessionalsDe Wijk GGD'er | Vangnet OGGZ

OGGZ in Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg begint de weg naar zorg voor zorgwekkende zorgmijders met een aanmelding bij het Meldpunt Vangnet OGGZ (voor de regio's Sittard en Maastricht-Heuvelland), de Wijk GGD’er (Maastricht-Heuvelland) of het Meldpunt Bemoeizorg (voor de regio Parkstad). Het Vangnet OGGZ en de Wijk GGD’er is ondergebracht bij de GGD Zuid Limburg, het Meldpunt Bemoeizorg bij Mondriaan.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg houdt zich bezig met hulpverlening aan mensen die niet zélf om hulp vragen of hulp uit de weg gaan, terwijl ze die hard nodig hebben. Vaak ontbreekt het hen aan inzicht in hun ziekte of problemen. Velen van hen zien het nut niet van hulpverlening. Anderen vinden het moeilijk om de weg naar zorg te vinden. Door het ontbreken van hulp worden de leefomstandigheden en gezondheid van deze 'zorgwekkende zorgmijders' steeds slechter. Meer dan eens leiden hun problemen en gedrag tot overlast voor de naaste omgeving of tot verstoring van de openbare orde.

De OGGZ richt zich op het voorkomen, signaleren en oplossen van problemen van zowel medische als maatschappelijke aard.

OGGZ in Nederland

OGGZ in Nederland

Er is in Nederland niet één centrale organisatie die verantwoordelijk is voor de openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarvoor is het werkterrein te divers. Verschillende instellingen en organisaties hebben elk een eigen verantwoordelijkheid binnen de openbare geestelijke gezondheidszorg.

Partijen die betrokken zijn bij de OGGZ zijn onder andere gemeenten, de GGD, de GGZ, zorginstellingen, justitie en maatschappelijk werk.

Het werkterrein van de OGGZ is volop in ontwikkeling binnen een veranderende maatschappij. Er wordt voortdurend gewerkt aan nog betere samenwerking tussen organisaties en aan verdere professionalisering van het zorgaanbod.

OGGZ-taken van de GGD Zuid Limburg

OGGZ-taken van de GGD Zuid Limburg

  • Ontwikkelen van OGGZ-beleid voor de regio, zowel voor de preventieve OGGZ als voor het Vangnet OGGZ en de Wijk GGD’er.
  • Bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners en organisaties in de regio. Een voorbeeld van deze samenwerking is de Winterregeling daklozen Zuid-Limburg
  • Organiseren en ontwikkelen van het centrale Meldpunt Vangnet OGGZ.

Door de uitvoering van deze taken ontstaat inzicht in de omvang en aard van de problematiek en in de wijze waarop deze problematiek zo goed mogelijk kan worden opgepakt.