U bevindt zich op:ProfessionalsMilieu en gezondheidOmgevingswet

Omgevingswet

Per 1 januari 2024 wordt de Omgevingswet ingevoerd; een wet die 26 bestaande wetten vervangt. De Omgevingswet omvat wet- en regelgeving over de leefomgeving. De Omgevingswet vereenvoudigt het huidige omgevingsrecht door wetten en regelingen die nu bestaan voor ruimtelijke ordening, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen te voegen in één wet. Dat betekent minder regels en overzichtelijker procedures, één samenhangende visie op de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Het biedt gemeenten meer ruimte om bij lokale projecten ook gezondheid mee te wegen bij keuzes in de fysieke leefomgeving.

Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet

Leefomgeving en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbinden. Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, is één van de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet. Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat overheden bij het ontwikkelen van een gebied daar zo vroeg mogelijk over nadenken en belangen afwegen. Een ander uitgangspunt is dat het ruimtelijk beleid meer integraal wordt. Het gaat over huizen, bedrijven en straten, maar ook over onderwerpen als sociale veiligheid, ontmoeten, bewegen, luchtkwaliteit, water, binnenmilieu en bijvoorbeeld het tegengaan van hitte in een stad.

De Omgevingswet vereenvoudigt het huidige omgevingsrecht door wetten en regelingen die nu bestaan voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen te voegen in één wet. Dat betekent minder regels en overzichtelijker procedures, één samenhangende visie op de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Meer dan nu het geval is, krijgen gemeenten straks de ruimte om lokale afwegingen te maken als zij besluiten over projecten in de fysieke leefomgeving.

Wat doet de GGD?

Wat doet de GGD?

De GGD streeft naar een gezonde, groene en veilige leefomgeving die beschermt tegen negatieve milieueffecten en uitnodigt tot gezond gedrag. Hierbij willen we gelijke kansen voor gezondheid voor iedereen. Hierover adviseert, informeert en ondersteunt de GGD alle 16 gemeenten in de regio bij (ruimtelijke) plannen die invloed hebben op gezondheid, milieu en veiligheid.

  • Ze verzamelt data en heeft actuele kennis over de gezondheid van mensen (‘monitoren’);
  • Ze adviseert op het gebied van gezondheidsbescherming: o.a. over luchtkwaliteit, geluid, infectieziekten, klimaat;
  • Ze adviseert over gezondheidsbevordering: bevorderen van gezond gedrag, bewegen, ontmoeten, gezonde leefstijl.
  • Ze werkt samen met partners in diverse netwerken op lokaal, regionaal en nationaal niveau, bijvoorbeeld met de RUD Zuid-Limburg en de Brandweer Zuid-Limburg.