U bevindt zich op:ProfessionalsMilieu en gezondheid Omgevingswet

Omgevingswet

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd; een wet die 26 bestaande wetten vervangt. Het gaat bijvoorbeeld om wetten op het gebied van bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De komst van de Omgevingswet biedt kansen om een gezondere leefomgeving te realiseren.

Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet

De omgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. Overheden moeten bij het ontwikkelen van een gebied daar zo vroeg mogelijk over nadenken en belangen afwegen. Dat is een uitgangspunt van de Omgevingswet. Een ander uitgangspunt is dat het ruimtelijk beleid meer integraal wordt. Het gaat over huizen, bedrijven en straten, maar ook over onderwerpen als sociale veiligheid, ontmoeten, bewegen, luchtkwaliteit, water binnenmilieu en bijvoorbeeld het tegengaan van hitte in een stad.

De Omgevingswet vereenvoudigt het huidige omgevingsrecht door wetten en regelingen die nu bestaan voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen te voegen in één wet. Dat betekent minder regels en overzichtelijker procedures, één samenhangende visie op de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Meer dan nu het geval is, krijgen gemeenten straks de ruimte om lokale afwegingen te maken als zij besluiten over projecten in de fysieke leefomgeving.

Wat doet de GGD?

Wat doet de GGD?

De GGD adviseert en ondersteunt gemeenten bij (ruimtelijke) plannen die invloed hebben op gezondheid, milieu en veiligheid.

  • Ze verzamelt gegevens  over de gezondheid van mensen (‘monitoren’);
  • Ze adviseert op het gebied van gezondheidsbescherming: o.a. over luchtkwaliteit, geluid, infectieziekten;
  • Ze coördineert en adviseert over gezondheidsbevordering: bevorderen van gezond gedrag, bewegen, ontmoeten, gezonde leefstijl.

De GGD werkt hierin samen met de RUD Zuid-Limburg en de Brandweer Zuid-Limburg.