U bevindt zich op:Over de GGDWerken bij de GGDArts maatschappij en gezondheid

Arts Maatschappij en Gezondheid

Werken als jeugdarts, vertrouwensarts, arts infectieziektebestrijding, forensisch arts of als specialist arts M+G? Volg bij ons een van de opleidingen om te werken als arts in de sociale geneeskunde!

GGD Zuid-Limburg werkt voortdurend aan het groter maken van de groep gezonde mensen. Dit doen we op individueel- en collectief niveau. Als arts Maatschappij en Gezondheid draag je hier dagelijks aan bij, vanuit je brede blik op gezondheid. Naast zorgverlener ben je vooral ook een verbinder, partner en adviseur. Niet het behandelen, maar juist preventie is het uitgangspunt. Je staat midden in de maatschappij en werkt veel samen met huisartsen, medisch specialisten, onderzoekers van AWPG Mosa, ketenpartners en gemeenten. Op deze pagina vind je alle informatie over de arts M+G en de opleidingsmogelijkheden.

Opleiding tot arts M+G bestaat uit twee fases

Opleiding tot arts M+G bestaat uit twee fases

Bij een fulltime aanstelling duurt elke fase twee jaar.

1e fase

De 1e fase van de opleiding volg je, afhankelijk van het profiel, bij opleidingsinstituut TNO of NSPOH. Deze fase is beroepsgericht en wordt afgesloten met een registratie in het register van de KNMG. Als GGD ZL bieden we de mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot de volgende profielregistraties:

2e fase

De 2e fase van de opleiding tot arts M+G is profieloverstijgend en volg je bij NSPOH. Deze fase is gericht op beleid, management en wetenschappelijk onderzoek. Je doet tijdens de 2e fase altijd een wetenschappelijk onderzoek. De begeleiding hiervan vindt meestal plaats in samenwerking met de universiteit van Maastricht. Na afronding van de 2e fase volgt een registratie als arts M+G in het BIG-register.

Een dag als arts M+G

Een dag als arts M+G

Jeugdarts 

Onze jeugdartsen spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Wij richten ons zowel op individuen, als op groepen . Je werkt hierbij samen met o.a. scholen en welzijnsorganisaties, huisartsen en gemeenten. Samen proberen wij de gezondheid van kinderen van 0 tot 18 jaar te beschermen, bewaken en bevorderen. Op een gemiddelde dag heb je gesprekken met ouders en kinderen/jeugdigen op een GGD-locatie of op een school.. Casus verschillen per dag. Soms een opvoedprobleem, dan weer een huilbaby, soms meer medisch dan weer meer gedragsmatig of psychiatrisch. Veel gaat goed met onze jeugd maar daar waar nodig proberen we te signaleren en bij te sturen.

Arts Infectieziektenbestrijding

Onze artsen infectieziektebestrijding richten zich op het voorkomen en bestrijden van infectieziekten. Je combineert inhoudelijke kennis met het maken van beleid. Samen met de anderen van het team (artsen, verpleegkundigen, doktersassistentes, deskundigen infectiepreventie, epidemiologen en secretariaat) besluit je bij een infectieziektemelding wat nodig is om de bron van de besmetting te achterhalen en de omgeving te beschermen. Iedere melding is anders en elke infectieziekte heeft zijn eigen uitdagingen. Ons brede werkgebied levert ook een brede verscheidenheid aan casuïstiek op. De ene keer is het alleen nodig om voorlichting te geven, maar bij een uitbraak van bijvoorbeeld hepatitis A kan het nodig zijn een hele klas of school te vaccineren. Je hebt regelmatig contact met arts-microbiologen, huisartsen, andere medisch specialisten, maar ook met het RIVM en de NVWA. Je hebt je een centrale rol binnen de regionale infectieziektebestrijding. Door korte lijnen met het MUMC+ heb je tevens de mogelijkheid om aanvullend aldaar je stage Medische Microbiologie te doorlopen. Daarnaast beschikt de GGDZL over veel expertise op onderzoeksgebied binnen de infectieziektebestrijding, waarmee we onze werkwijze continu willen evalueren en, waar nodig, verbeteren. Door onze ligging, hebben we ook regelmatig contact over infectieziekten met onze collega’s in België en Duitsland.

Vertrouwensarts 

Als vertrouwensarts werk je intensief samen met ziekenhuizen, huisartsen, psychiaters en verslavingszorg. Je wordt betrokken bij alle meldingen waarbij sprake is van lichamelijke mishandeling, acute ernstige of levensbedreigende situaties voor kinderen, seksueel misbruik, (vermoeden van) psychiatrische problematiek bij ouder of kind, bij een vermoeden van verslavingsproblematiek bij ouders, bij andere ernstige ziekten bij ouders en bij complexe problematiek waarbij meerdere vormen van kindermishandeling voorkomen. Als vertrouwensarts ben je betrokken bij alle processen waarbij inbreng van medische expertise nodig is. Je adviseert en ondersteund Veilig Thuis collega’s en (para)medici buiten de organisatie. Uiteraard werk je ook veel met gezinnen, uiteindelijk draait het om hun veiligheid. Kortom een uitdagende en veelzijdige functie.

Arts Maatschappij + Gezondheid

Arts Maatschappij + Gezondheid

Als arts Maatschappij+Gezondheid bij GGD Zuid Limburg sta je midden in de maatschappij. Je werkterrein is veelzijdig en breed.  Je richt je niet alleen op het individu, maar ook op het collectief.  Je bent naast (preventieve) zorgverlener vooral ook een verbinder, partner en adviseur. Je bent een spil in het GGD-netwerk en werkt o.a. samen met huisartsen, specialisten, gemeenten en partners binnen het sociale en gezondheidsdomein. Je signaleert belangrijke risico’s voor de gezondheid van bevolkingsgroepen of de algemene volksgezondheid, geeft advies en voert interventies uit als dat nodig is. Je werkt op thema, samen met andere [profielen] artsen M+G binnen en buiten de GGD. Als Jeugdarts M+G en infectieziekte arts M+G werk je bijvoorbeeld samen rondom het thema vaccinatie of antibiotica resistentie. Onze GGD is intensief verbonden met de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Mosa (voorheen Limburg) en Kennis werkplaats Jeugd Zuid Limburg en aan de Universiteit van Maastricht. Kortom: als arts M+G heb je een veelzijdige en belangrijke job met een grote maatschappelijke relevantie. Geen enkele dag is hetzelfde. 

De opleiding arts M+G

De opleiding arts M+G

De GGD Zuid Limburg heeft een positief en stimulerend opleidingsklimaat met volop kansen voor flexibele professionals die zich willen ontwikkelen. Wij zijn een lerende organisatie en vinden het belangrijk de kennis binnen onze GGD te blijven ontwikkelen en te investeren in (toekomstige) professionals. Zo hebben we in ons opleidingsbeleid specifieke aandacht voor het vergroten van de sociaal-medische kennis en het ontwikkelen van specifieke professionele competenties.

Werken en leren

Binnen onze organisatie gaat werken en leren hand in hand. Leren gebeurt voornamelijk in de praktijk, waarbij opgedane theoretische kennis wordt toegepast tijdens de individuele klantcontacten. Ook krijg je opdrachten die aansluiten op situaties met ketenpartners of betrekking hebben op beleid of vernieuwingen binnen de specifieke profielen [JGZ, IZB, VT,M+G]. Jij kiest in afstemming met je praktijkopleider wat je wilt leren. Dus naast de algemene vereisten van de opleiding tot arts M+G is er ook mogelijkheid om je eigen accenten te leggen.

Omdat wij het belangrijk vinden dat onze AIOSSEN vooral ook van elkaar leren, faciliteren wij een actief intern en extern opleidingsnetwerk.

Intern o.a. in de vorm van een gezamenlijke kickoff bijeenkomst met alle aiossen en opleiders bij de start van je opleiding, 4 x per jaar een organisatie breed opleidingsoverleg voor alle AIOSSEN, opleiders, opleidingscoördinatoren en directie/management. Daarnaast zijn er diverse afstemmingsmomenten in verschillende gremia gedurende je opleiding.

Erkende opleidingsinstelling

Erkende opleidingsinstelling

Wij zijn een door de RGS erkende opleidingsinstelling voor de profielen 1e fase Jeugdgezondheidszorg en Infectieziekte bestrijding, voor vrije richting Vertrouwensarts en voor de tweede fase arts M&G.
Voor het profiel Forensische geneeskunde en Medisch Milieukunde zijn we geen erkende opleidingsinstelling, maar werken we wel samen met andere regio’s. [Zeeland, Brabant, Limburg].

Geschoolde en ervaren opleiders

Wij beschikken over goed geschoolde en ervaren opleiders die ruim tijd en aandacht hebben voor de AIOS. Zowel gedurende de opleiding en na afloop van de opleiding wordt, samen met de AIOS, de opleidingsperiode geëvalueerd. 

The Next Dokter

The Next Dokter

Heb jij het lef om NEXT LEVEL DOKTER te worden?

Als NEXT LEVEL DOKTER sta je midden in de samenleving. Je bent als arts actief buiten de muren van het ziekenhuis. Je komt ‘binnen’ bij mensen en beweegt je in hún omgeving. Op diverse momenten in hun leven kun je een belangrijke rol spelen. Daarbij kijk je naar de persoon in zijn totaliteit. Zo werk je samen met anderen aan de gezondheid van mensen en de samenleving.

Op nextleveldokter.nl vind je alles over artsenberoepen midden in de samenleving, de vervolgopleidingen en ontmoet je artsen die al als next level dokter werken. Een online test doen of sparren met next level coaches kan ook. Over de opleiding, het beroep of over de vervolgstappen in je carrière.

Kom in contact

Meer weten? Kom op een laagdrempelige manier in contact. Stuur een appje of maak kennis in een persoonlijk adviesgesprek met een NEXT LEVEL coach. Klik hier en kom in contact! 

Meer weten?

Wil je meer weten over de opleiding tot arts maatschappij en gezondheid? Neem dan ook eens een kijkje op www.nextleveldokter.nlwww.artsmg.nl of de website van de artsenfederatie KNMG.

Vragen over de opleiding M+G bij de GGD Zuid Limburg? Neem dan contact op met onze Coördinator Opleiden & Ontwikkelen via Marie-Jeanne.vluggen@GGDZL.nl.

Nieuwsgierig naar werken bij de GGD Zuid Limburg? Bekijk onze Werken bij pagina of stuur een e-mail met jouw vragen naar personeelszaken@ggdzl.nl. 

Solliciteren

Wil jij solliciteren naar een opleidingsplek? Dat kan! Elk jaar zijn er twee sollicitatieperiodes. Zowel basisartsen als artsen met meerdere jaren werkervaring mogen solliciteren. Solliciteren naar een opleidingsplek doe je via www.artsmg.nl/solliciteren.