U bevindt zich op:Professionals Projecten en onderzoeken  SaNAE

SaNAE

Onderzoek naar sociale netwerken en gezondheid bij oudere volwassenen en ouderen in Limburg

Het doel van het SaNAE-project (Social Network Assessment in Adults and Elderly) is het onderzoeken van de invloed van het sociale netwerk op gezondheid. Met de verzamelde gegevens kunnen we bestuderen hoe sociale netwerkaspecten zich verhouden tot het ontstaan en de progressie van (chronische) ziekten zoals bijvoorbeeld diabetes, COPD, cardiovasculaire aandoeningen, depressie en infectieziekten. Verder bekijken we ook de samenhang met andere determinanten voor gezondheid; bijvoorbeeld levensstijl, zorggebruik, functioneren, geluk en eenzaamheid. 

Onderzoeksmethoden

Onderzoeksmethoden

Het meeste netwerkonderzoek met betrekking tot gezondheidsresultaten is gericht op enkele indicatoren van het sociaal netwerk, bijvoorbeeld het aantal contacten. Maar dit geeft vaak niet voldoende inzicht in de samenhang tussen het sociale netwerk en gezondheid. Daarom stellen wij in dit onderzoek niet alleen vragen over de gezondheid, maar ook over sociale contacten.

Er is een groot aantal parameters dat we kunnen meten aan het sociale netwerk van een persoon. Denk daarbij  aan het aantal contacten dat iemand heeft. Maar ook het type contact speelt een rol, zoals het aandeel vrienden of familie of het aandeel leeftijdsgenoten in iemands sociale netwerk. Ook de sociale steun die iemand krijgt is te meten: hoe vaak maakt iemand een praatje of doet iets leuks met iemand anders of krijgt hulp bij klusjes in huis of ziekte.

Hierdoor hebben wij in het SaNAE-onderzoek een breed scala van veel verschillende kenmerken van iemands sociaal netwerk verzameld, om de factoren met de grootste invloed op gezondheid te kunnen identificeren.

Alle respondenten die in de gezondheidsmonitor van 2016 in Limburg toestemming hebben gegeven om voor onderzoek benaderd te worden en een emailadres hebben opgegeven, hebben een uitnodigen gekregen om aan het onderzoek deel te nemen. Uiteindelijk hebben 5144 mensen deelgenomen aan het SaNAE-onderzoek, waarvan 3705 hebben aangegeven dat ze evt. bereid zijn om ook aan verdiepend onderzoek over hun sociaal netwerk deel te nemen.
 

De rol van de GGD

De rol van de GGD

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de GGD Zuid-Limburg, in samenwerking met de GGD Limburg Noord en Maastricht University.
De projectleiders van het SaNAE-onderzoek zijn Dr. Nicole H.T.M. Dukers-Muijrers en Dr. Stephanie Brinkhues. De onderzoeksgroep bestaat uit onderzoekers en artsen van de Universiteit Maastricht (MUMC+), de GGD Zuid Limburg en de GGD Limburg Noord. 
Het SaNAE-onderzoek is ethisch getoetst en op dit moment een cross-sectioneel (dwarsdoorsnede) onderzoek, met een geplande follow-up meting in de toekomst. In de vervolgmeting zal de onderzoeksgroep samenwerken met de Vrije Universiteit Amsterdam, Radboud UMC en de Rijksuniversiteit Groningen.

Financiering

Financiering

Het SaNAE project wordt ondersteund met een subsidie van ZonMW.

Looptijd van het onderzoek

Looptijd van het onderzoek

De dataverzameling vond plaats tussen maart – mei 2019.

Contact

Dr. Nicole Dukers-Muijrers en Dr. Stephanie Brinkhues, onderzoeker afdeling Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu

 +31(0)88 - 880 50 00