U bevindt zich op:Professionals Projecten en onderzoeken  SaNAE

SaNAE

Onderzoek naar infectieziekten en sociale netwerken bij oudere volwassenen en ouderen in Limburg

Een belangrijke taak van de GGD is het signaleren en voorkomen van verspreiding van infectieziekten, om de gezondheid van alle inwoners in Limburg te beschermen. Het doel van het SaNAE-project is het verbeteren van de infectieziektebestrijding en daarmee de gezondheid in Limburg.

Verspreiding van infectieziekten en sociale contacten

Contact met andere personen, het sociale netwerk, speelt een belangrijke tweeledige rol in de verspreiding van infectieziekten. Infecties verspreiden zich via contact met anderen; maar contacten beschermen ons ook, doordat zij ons immuunsysteem versterken.
Daarom stellen wij in dit onderzoek niet alleen vragen  over de algemene gezondheid en infectieziekten, maar ook over sociale contacten. Er is een groot aantal parameters dat we kunnen meten aan het sociale netwerk van een persoon. Denk daarbij  aan het aantal contacten dat iemand heeft. Maar ook het type contacten speelt een rol, zoals het aandeel vrienden of familie of het aandeel leeftijdsgenoten in iemands sociale netwerk. Ook de sociale steun die iemand ontvangt is te meten: hoe vaak iemand een praatje maakt of iets leuks doet met iemand anders of hulp krijgt bij klusjes in huis of ziekte.

Onderzoeksmethoden

Onderzoeksmethoden

Uit eerder onderzoek blijkt dat statistische modellen gebruikt kunnen worden om de kans op een infectie bij oudere volwassenen en ouderen (40 jaar en ouder) te schatten aan de hand van persoonlijke demografische kenmerken en iemands sociale netwerk.
In het SaNAE-onderzoek maken wij naast traditionele methoden voor prevalentie-onderzoek, een symptoomchecklijst in de vragenlijst, ook gebruik van deze kans-schatting, gebaseerd op antwoorden in de vragenlijst. Alle respondenten die in de gezondheidsmonitor van 2016 toestemming hebben gegeven om voor onderzoek benaderd te worden en een emailadres hebben opgegeven, krijgen een uitnodigen om aan het onderzoek deel te nemen.

Met dit onderzoek willen wij:

  • onderzoeken hoe vaak infectieziekten in Limburg voorkomen;
  • onderzoeken wat de relatie is tussen sociale contacten en infectieziekten;
  • tips rondom infectiepreventie evalueren.

De rol van de GGD

De rol van de GGD

De GGD Zuid Limburg voert het SaNAE-onderzoek uit, in samenwerking met de GGD Limburg Noord en Maastricht University.
 

Financiering

Financiering

Het SaNAE project is gefinancieerd door ZonMW.

Looptijd van het onderzoek

Looptijd van het onderzoek

Mei 2018 – Mei 2019

Contact

Dr. Stephanie Brinkhues, onderzoeker afdeling Seksuele gezondheid, Infectieziekten en Milieu

 +31(0)88 - 880 56 65 

 +31(0)6 - 28 52 95 79