U bevindt zich op:BurgersGezondheidsmonitorsGezondheidsmonitor Jeugd 2023

Gezondheidsmonitor jeugd 2023

Hoe gaat het met onze jongeren? Dat meet de GGD Zuid Limburg in het najaar

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Enkele voorbeelden die worden onderzocht met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 door de GGD’en en het RIVM.

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 wordt afgenomen onder scholieren van klas 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs, onder scholieren van het speciaal voortgezet en praktijkonderwijs, en onder studenten van het middelbaar beroepsonderwijs. De GGD Zuid Limburg voert de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 uit tussen eind september en eind november 2023. 

Hoe verloopt de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? 

Tijdens een lesuur op school vullen de jongeren een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school. Jongeren die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met betrouwbare informatie.  

Deelname aan de monitor

Zowel ouders/verzorgers als jongeren krijgen enkele weken voor de afname meer informatie over het onderzoek. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Is de privacy bij deelname gewaarborgd?

Bij het onderzoek is de privacy van jongeren gewaarborgd. Zij vullen de vragenlijst in via een algemene link. Deze link is uniek voor elke school, zodat we weten op welke school de vragenlijst is ingevuld. In de vragenlijst wordt niet gevraagd naar naam. De GGD vraagt wél de (viercijferige) postcode, omdat de GGD de gegevens op gemeenteniveau wil analyseren.

De GGD voldoet voor dit onderzoek aan de AVG wet- en regelgeving. In dit onderzoek worden voldoende maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld door het gebruik van een beveiligde website waar de jongeren de vragenlijst invullen. 

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongeren te verbeteren

Voor het regulier voortgezet onderwijs voeren alle GGD’en in Nederland de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn halverwege 2024 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren van het regulier voortgezet onderwijs. Omdat alle GGD’en meedoen, zijn er in 2024 resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. 

Daarnaast voert de GGD Zuid Limburg de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 ook op het speciaal voortgezet en praktijkonderwijs, en op het middelbaar beroepsonderwijs uit. 

Mede op basis van de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023 ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en/of lokaal gezondheidsbeleid. Zo werken we samen met de scholen en gemeenten aan het verbeteren van de gezondheid van jongeren en de preventie van gezondheidsproblematiek.

De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor Jeugd normaliter één keer in de vier jaar uit. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 was een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl

Samenwerking Trimbos-instituut

Alle GGD’en werken dit jaar samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de GGD, maar er is meer aandacht voor eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas van het regulier onderwijs kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de GGD vragenlijst.  

Heeft u vragen?

Wil u meer informatie of heeft u vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Dan kunt u contact opnemen met de GGD Zuid Limburg, afdeling K&I;

gezondheidsmonitor@ggdzl.nl 

088 - 880 52 14