U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoekenChildren and (future) Parents, supported by Prediction and Professionals in Prevention, to improve Opportunity (C-4PO)

Beschrijving van het project

Het project Children and (future) Parents, supported by Prediction and Professionals in Prevention, to improve Opportunity (C-4PO) is gehonoreerd met de ZonMw subsidie van ruim 1.3m euro vanuit de Nationale Wetenschapsagenda. Erasmus School of Economics was hoofdaanvrager; naast de academische werkplaats doen nog eens 26 andere organisaties mee.

Doel van het onderzoek

De bedoeling is te onderzoeken hoe (aanstaande) ouders tijdens de zwangerschap en vroege jeugd het beste ondersteund kunnen worden door professionals in de geboortezorg en de Jeugdgezondheidszorg. Daarvoor worden nieuwe gegevens uit de preventieve jeugdgezondheidszorg onder strikte voorwaarden beschikbaar gemaakt voor onderzoek bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze gegevens worden verrijkt met de gegevens over bijv. gezinssituatie, opleiding, verloop van de zwangerschap, gezondheid en ontwikkeling van honderdduizenden kinderen. Zo ontstaat (binnen een veilige digitale omgeving) de 'big data' die tot belangrijke inzichten kan leiden om zorg te verbeteren. Voor onderzoekers is absoluut niet herleidbaar om welke kinderen het gaat, omdat het CBS daar zeer strenge normen voor hanteert die we in dit onderzoek ook volgen.  

De subsidietoekenning sluit uitstekend aan bij de wens van de GGD Zuid Limburg om de data van de Jeugdgezondheidszorg beter te gaan benutten voor onderzoek om zo de gezondheid van de bevolking van de regio te verbeteren. Dat is ook de wens van de zestien gemeenten in Zuid-Limburg. Mede om die reden ging in 2020 in opdracht van de gemeenten bij de fusie van de JGZ 0-4 jaar met de JGZ 4-18 jaar, de werkgroep Data JGZ van start. Deze werkgroep zet zich in voor beleidsdoeleinden en het beter ontsluiten van data voor onderzoek. De bestuurders van GGD en JGZ staan hier helemaal achter. Een beter gebruik van de JGZ-data voor onderzoek is immers van groot belang voor de Trendbreukbeweging die de regio eerder in gang heeft gezet. Zuid-Limburg wil met dit programma de gezondheidsachterstand van de regio inhalen en aan een gezondere generatie werken.

Vragen?

Vragen?

Voor vragen over het project kunt u een e-mail sturen naar academischewerkplaats@ggdzl.nl