U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoekenEuregionaal Project euPrevent PROFILE

Euregionaal Project euPrevent PROFILE

Lonely? Let’s unite!

In april 2021 is euPrevent gestart met een 2,5 jaar durend project genaamd euPrevent PROFILE (preventie van eenzaamheid bij ouderen in de euregio). Dit project is een samenwerking tussen verschillende partners uit de Euregio Maas-Rijn (EMR). PROFILE richt zich op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij ouderen en het vergroten van het bewustzijn over de gevolgen van eenzaamheid.

euPrevent PROFILE

Het doel van euPrevent PROFILE is het bevorderen van kennis en uitwisseling van best practices tussen en binnen gemeenschappen. PROFILE zal grensoverschrijdende samenwerking stimuleren met als doel het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, het bevorderen van kennisuitwisseling, best practices en implementaties, het vergroten van het bewustzijn van de effecten van eenzaamheid en het verbinden van mensen, deskundigen en organisaties die al actief zijn geweest op dit gebied.

Stichting euPrevent

Het project 'euPrevent PROFILE’ valt onder de programmalijn ‘Geestelijke gezondheid’ van Stichting euPrevent. De Stichting euPrevent ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking tussen professionals en organisaties die zich inzetten voor het behoud, de bevordering en het herstel van de volksgezondheid in de Euregio Maas-Rijn.

De projectverantwoordelijke en de samenwerkingspartners

De projectverantwoordelijke en de samenwerkingspartners

Universiteit Maastricht is de lead partner van het project euPrevent PROFILE. De partnerorganisaties zijn:

  • Mutualité chrétienne Verviers-Eupen (BE)
  • Université de Liège (BE)
  • Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (DE)
  • Logo Limburg (BE)
  • GGD Zuid Limburg (NL)
  • Stichting euPrevent (NL)

Daarnaast zijn 20 associate partners uit Nederland, België en Duitsland betrokken bij het project.

De rol van de GGD

De rol van de GGD

GGD Zuid Limburg is onderdeel van het bestuur van Stichting euPrevent. Deze samenwerking sluit aan bij de visie en missie van GGD Zuid-Limburg. De GGD heeft een adviserende rol in het project euPrevent PROFILE en is verantwoordelijk voor de ondersteuning van activiteiten rondom PR en communicatie.

Financiering

Financiering

Het project euPrevent PROFILE wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met € 740.085,- van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project ontvangt ook co-financiering en de projectpartners betalen hun eigen bijdrage.

De looptijd van het project

De looptijd van het project

Het project is gestart in april 2021 en loopt tot eind augustus 2023.

Meer informatie?

Meer informatie?

Alle nieuws en evenementen rondom euPrevent PROFILE kunt u op de projectwebsite vinden.