U bevindt zich op:Over de GGDBestuur

Bestuur

Het bestuur van de GGD bestaat uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Ze worden geadviseerd door enkele adviescommissies. 

Algemeen bestuur

Dit is het hoogste bestuursorgaan van de GGD. Elke gemeente is erin vertegenwoordigd door een burgemeester of wethouder. Het algemeen bestuur gaat over de begroting, de jaarstukken, de benoeming van de accountant en het meerjarenbeleid. Elke 4 jaar stelt het algemeen bestuur het de inhoudelijke en financiële kaders voor de GGD vast.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit zeven burgemeesters en wethouders uit Zuid-Limburg. Ze gaan over de bedrijfsvoering van de GGD. Niet over de dagelijkse gang van zaken, maar over de grote lijnen.

Bestuurlijke adviescommissies

De GGD Zuid Limburg kent de volgende adviescommissies: 

  • Bestuurlijk financiële commissie 
  • Bestuurlijke adviescommissie Veilig Thuis 
  • Bestuurlijke adviescommissie Acute Zorg
  • Stuurgroep gezondheidsbeleid 

Vaak zijn de leden burgemeesters en wethouders, maar ook andere experts uit het werkveld van de GGD kunnen lid zijn. Ze adviseren het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Nevenfuncties

Op basis van de Ambtenarenwet zijn de nevenwerkzaamheden van de directie en bepaalde functionarissen openbaar. Een actuele opgave van deze nevenwerkzaamheden liggen ter inzage bij de afdeling PTO, op het hoofdkantoor van de GGD.