U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoekenRuimte maken voor Gezondheid In De stad

Ruimte maken voor Gezondheid In De stad (RuimteGIDS)

Wat zijn de effecten van de inrichting van de leefomgeving op gezondheid, (on)gezond gedrag en meedoen in de samenleving? Daarover is nog te weinig bekend. Om hier  verandering in te brengen, is een samenwerkingsverband opgericht van verschillende
Zuid-Limburgse partijen vanuit de werkvelden onderzoek, beleid en de praktijk.

Het doel van het Zuid-Limburgse consortium ‘Ruimte maken voor Gezondheid In De Stad’ (RuimteGIDS) is het genereren van kennis over het creëren en behouden van een (positief) gezonde leefomgeving. Om dit te bereiken gaat het consortium meedraaien in vier ruimtelijke planningsprojecten in Maastricht en Kerkrade. De projecten richten zich vooral op faciliteren van sociaal contact, het creëren van mogelijkheden voor lichaamsbeweging en het stimuleren van participatie. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve data wordt verzameld. Het onderzoek is erop gericht om voor gemeenten en professionals bruikbare en toepasbare kennis te genereren.

Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

De deelnemende partijen in de samenwerking zijn de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool, GGD Zuid Limburg, gemeente Maastricht en gemeente Kerkrade. Binnen het samenwerkingsverband is een stuurgroep, een kernteam en een brede adviesgroep geformeerd. De coördinatie van het project ligt bij de Universiteit Maastricht.
 

De rol van de GGD

De rol van de GGD

De GGD werkt mee aan en organiseert activiteiten in het kader van de geplande onderzoeken.

Looptijd en fasering van het project

Looptijd en fasering van het project

Het project is opgedeeld in twee fases. 
Fase 1 verliep van september 2018 tot september 2019. Het eindproduct van deze fase bestaat uit een breed gedragen en onderbouwde kennisagenda voor Zuid-Limburg.

In fase 2 zullen de vragen die geformuleerd zijn in fase 1 door middel van uitgebreid onderzoek worden onderzocht. Deze fase loopt van september 2019 tot september 2022.
 

Financiering

Financiering

Het project wordt gefinancierd door ZonMw (vijfde preventieprogramma).

Contact

Contact

Maria Jansen (projectleider)

088 - 880 51 70 

maria.jansen@ggdzl.nl

Unit Medische Milieukunde 

088 - 880 50 70 

milieu@ggdzl.nl