U bevindt zich op:ProfessionalsMilieu en gezondheidAdvies over milieu en gezondheid

Advies over milieu en gezondheid

GGD Zuid Limburg adviseert onder andere gemeenten, scholen en woningbouwverenigingen over hoe ze gezondheidsrisico's door milieufactoren zoveel mogelijk kunnen beperken en voorkomen. Ook denkt de GGD mee bij nieuwe ontwikkelingen, zoals de aanleg van wegen en bedrijventerreinen of de renovatie van woonwijken en scholen.

De GGD is deskundig op het gebied van: 

  • bodem-, lucht- en waterverontreiniging;
  • binnenmilieu in huizen, scholen en kinderdagverblijven;
  • verstoring van de leefkwaliteit door bijvoorbeeld stank, geluid en straling (hoogspanningsleidingen en GSM/UMTS-masten);
  • gevaarlijke stoffen als asbest en bestrijdingsmiddelen.

Acute milieu-incidenten

Bij acute milieu-incidenten kan de GGD de hulpverlenende instanties direct adviseren over mogelijke risico's voor de volksgezondheid.

Heeft u vragen of wilt u een advies? Neem contact op met onze milieugezondheidkundigen.

Bel of mail ons Contact