U bevindt zich op:Professionals Publicaties  Factsheets en rapporten

Factsheets en rapporten

GGD Zuid Limburg verzamelt kennis over gezondheid en factoren die gezondheid beïnvloeden. Onder andere door onderzoek te doen naar gezondheid en welzijn van de Zuid-Limburgers. De resultaten van deze onderzoeken zijn gepubliceerd in diverse rapporten en factsheets.

Een aantal publicaties is gepubliceerd door de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg. De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg is een netwerkorganisatie waarin medewerkers van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten, Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en de GGD Zuid Limburg kennis en kunde delen om de publieke gezondheidszorg te verbeteren.

2018

Seks onder je 25e

Feiten en cijfers over de seksuele gezondheid van jongeren in de regio's Noord-Limburg en Zuid-Limburg.
Centrum voor seksuele Gezondheid Limburg, 2018.

Downloaden (PDF, 381 MB)

Trends in Mantelzorg

Een onderzoek naar de ontwikkeling in omvang, kenmerken en ervaren belasting van mantelzorgers in Limburg tussen 2008/2009, 2012 en 2016
Heerlen, GGD Zuid Limburg en GGD Limburg-Noord, 2018.

Downloaden (PDF 1,12 MB)

De opbrengsten van vrijwilligerswerk voor de vrijwilliger

Een evaluatie van ‘Vaals Helpt’
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg | GGD Zuid Limburg, 2018.

Downloaden (PDF, 1,05 MB)

Zuid-Limburgse Jeugd-GGZ

Onderzoek naar het aantal jeugdige GGZ gebruikers in Zuid-Limburg en de kosten die daarmee gepaard gaan.
Maastricht University  | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg | GGD Zuid Limburg, 2018.

Downloaden (PDF, 539 kB)

Thermometer 2017 Seksuele Gezondheid Jongeren Limburg

De thermometer laat cijfers en trends zien in seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en seksualiteitsvragen van jonge bezoekers (onder de 25 jaar) van het Centrum voor Seksuele Gezondheid Limburg van de GGD Zuid Limburg en de GGD Limburg-Noord.
Centrum voor seksuele Gezondheid Limburg, 2018.

Downloaden (PDF, 315 kB)

Op zoek naar de Euregio-factor

Welke aanknopingspunten kunnen worden gevonden in de Euregio Maas-Rijn die mogelijk bijdragen aan het verbeteren van de gezondheidssituatie in (Zuid-)Limburg? GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2018 Auteurs: Nicole Curvers, MSc, en Laura Willems.

Downloaden rapport (PDF, 2MB)
Downloaden samenvatting NL (PDF, 381 kB)
Downloaden samenvatting DE (PDF, 450 kB)
Downloaden samenvatting FR (PDF, 458 kB)

2017

Overbelasting bij mantelzorgers

Een onderzoek naar de kenmerken en behoeften van mantelzorgers in Zuid-Limburg en de belasting die zij ervaren.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2017.

2016

Met Taal Gezonder!

Factsheet over laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden in Zuid-Limburg.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2016.

Downloaden (PDF, 1 MB)

Gezondheid in Zuid-Limburg: van signaalrood naar bronsgroen!

Regionaal gezondheidsbeleid voor de periode 2016-2019
GGD Zuid Limburg, 2016.

Downloaden (PDF, 592 kB)

Gelukkig en gezond van puber tot pensioen

Een onderzoek naar het geluksgevoel van jongeren en ouderen in Zuid-Limburg.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2016. 

Jonge mantelzorgers in Zuid-Limburg

Een onderzoek naar de gezondheidssituatie en het signaleren en ondersteunen van jonge mantelzorgers in Zuid-Limburg
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2016.

Downloaden (PDF, 0,9 MB)

Het sociaal netwerk en het gebruik van zorg door ouderen (55+) in Limburg

Onderzoek onder ouderen naar de relatie tussen het sociaal netwerk en het gebruik van formele zorg en mantelzorg.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2016.

2015

Evaluatie ‘Beweegmakelaar’ in Vaals.

Werkwijze, praktijkervaringen en resultaten van de pilot Beweegmakelaar

GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2015.

Downloaden (PDF, 144 MB)

Opbrengst sociale interventies in Sanderbout

Evaluatie van vier jaar leefbaarheidsinterventies in de wijk Sanderbout: wat zijn de opbrengsten, en welke lessen hebben we geleerd?

GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2015.

Downloaden (PDF, 758 kB)

Op zoek naar de Limburg factor

Wat is er bekend over de gezondheidsachterstand van Limburg ten opzichte van de rest van Nederland, welke kennis ontbreekt nog en hoe komen we tot een trendbreuk?
Auteurs: prof.dr.ir. Maria Jansen en ir. Estella Kuppens

Downloaden (4,10 MB)

Al in het eerste levensjaar het risico op overgewicht voorspellen

Wetenschappelijk onderzoek naar het ontwikkelen van een predictiemodel.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2015.

Downloaden (644 kB)

Huisarts en Centrum voor Jeugd en Gezin

Resultaten van de evaluatiestudie naar pilots die de samenwerking trachten te verbeteren tussen eerstelijnszorg en (preventieve) jeugdzorg.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2015.

Downloaden (1,02 MB)

Armoede heeft vele gezichten en zorgt voor ongezondheid

Deze factsheet geeft inzicht in het verschijnsel armoede in Nederland en Zuid-Limburg. Wat zijn de gevolgen voor de gezondheid en wat zijn aanknopingspunten voor beleid om armoede te verminderen en de negatieve effecten op de gezondheid te beperken?
GGD Zuid Limburg, 2015.

De geestelijke gezondheid van onze jeugd

Een onderzoek naar zelf ervaren problematiek en de vraag naar hulpverlening onder jongeren in Maastricht-Heuvelland.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2015.

Downloaden (PDF, 970 kB)

Potentiële effectiviteit van leefstijlinterventie PortaGezond

Zijn er veranderingen in lichamelijke conditie en het gewicht van leerlingen Porta Mosana College Maastricht?
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2015.

Valincidenten onder 55-plussers in de gemeente Beek en de andere Westelijke Mijnstreek gemeenten

Onderzoek naar de prevalentie van valincidenten en preventieve maatregelen.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2015.

Downloaden (PDF, 659 kB)

Zorg voor ouderen in Nederland

Wat zijn de wensen en verwachtingen van babyboomers over toekomstige ouderenzorg? 
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2015.

2014

Een nieuwe kijk op gezondheid in Zuid-Limburg.

Het Regionaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 'Een nieuwe kijk op gezondheid in Zuid-Limburg' gaat over de gezondheidssituatie in Zuid-Limburg.
Redacteurs: M. Steenbakkers, A.J.M. Vermeer, M.J.H. Janssen-Goffin, K.J. Hajema
GGD Zuid Limburg, 2014.

Downloaden

Wat zegt de buurt?

Deze factsheet is een samenvatting van het onderzoeksrapport: “Wat zegt de buurt? Een analyse van de wijk Lindenheuvel in de gemeente Sittard-Geleen” van GGD Zuid Limburg.

GGD Zuid LImburg, 2014.

Downloaden (PDF, 1,27 MB)

Lokale rapporten afzonderlijke gemeenten

In de lokale rapporten Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) worden de cijfers over de gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg per gemeente gepresenteerd.

Hoge hakken in de klei

In 'Hoge hakken in de klei', het vervolg op 'Hoge hakken, lange tenen', wordt de huidige stand van zaken geschetst rondom de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid.
Auteur: Maria Jansen Karin Burhenne en Mizzi Middelweerd.
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid|GGD Zuid Limburg

Jeugd, Alcohol & Omgeving

Onderzoek naar het drinkgedrag van jongeren in Zuid-Limburg: cijfers en trends.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, 2014.

Downloaden (PDF, 709 kB)

RealFit: Dé interventie voor jongeren met overgewicht

Wat zijn de lange-termijn effecten van RealFit op de fysieke en mentale gezondheid?
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid, 2014.

Downloaden (PDF, 1,07 MB)

Binnenmilieu en luchtwegklachten bij jonge kinderen in het LucKi geboortecohort

De GGD Zuid Limburg heeft samen met de Universiteit Maastricht onderzoek gedaan naar de invloed van verschillende factoren in het binnenmilieu op het vóórkomen van luchtwegklachten bij jonge kinderen (0 tot en met 14 maanden).
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2014.

Gezondheidstoestand van ouder, broer of zus beïnvloedt risicogedrag van jonge adolescenten

Onderzoek naar de impact van een chronisch zieke ouder op jonge adolescenten.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2014.

2013

Lokaal alcoholbeleid in de gemeente Vaals

Naar aanleiding van de Drank- en Horecawet 2013: hoe kijken ouders, alcoholverstrekkers en gemeenten aan tegen de alcoholproblematiek en de verschillende nieuwe maatregelen die kunnen worden genomen door gemeenten?
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2013.

Downloaden (PDF, 589 kB)

Samen werken aan een gezond Zuid-Limburg

De GGD Zuid Limburg academiseert: wat zijn de voordelen van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg voor de gemeenten in Zuid-Limburg?
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2013.

Downloaden (PDF, 507 kB)

Rookvrije scholen

Hoe is het gesteld met het rookverbod in het voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg? In deze factsheet worden de cijfers van Zuid-Limburg vergeleken met de landelijke cijfers.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2013.

Downloaden (PDF, 625 kB)

360 graden CHILDoc

Verslag van een onderzoek naar het gebruik van 360º CHILDoc; een digitaal instrument voor de Jeugdgezondheidszorg om gegevens over een kind actief met ouders en zorgketenpartners te bespreken.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2013.

Verbinding onderwijs en zorg

Onderzoek naar de samenwerking tussen zorg- en adviesteams (onderwijs) en Centrum voor Jeugd en Gezin (zorg) in de gemeenten Schinnen, Beek en Stein.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2013.

Maatschappelijke participatie onder ouderen (55+) in Zuid-Limburg

Wat is de relatie tussen maatschappelijke participatie en gezondheid bij 55-plussers in de regio Zuid-Limburg? Onderzoek laat zien welke factoren invloed hebben op maatschappelijke participatie.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2013.

Downloaden (PDF, 788 kB)

Is er verband tussen sociale en fysieke buurtkenmerken en gezondheid?

Oftewel: doet de buurt ertoe als het gaat om gezondheid? Een eerste verkenning.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2013.

Inzicht in gebruik en aanbod van georganiseerde beweegactiveiten Brunssum

Waar worden georganiseerd en wie worden hiermee bereikt? Maken mensen met een lage sociaal-economische status gebruik van de voorzieningen?
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2013. 

Downloaden (PDF, 595 kB)

Tussentijdse evaluatie van project de Beweegmakelaar in de gemeente Vaals

Hoe werkt de Beweegmakelaar, wat zijn tussentijdse resultaten en wat zijn mogelijke verbeteringen voor de toekomst?
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2013.

Downloaden (PDF, 706 kB)

Jeugdsportfonds Limburg

Hoe werd het geld van het jeugdsportfonds Limburg besteed in 2012? GGD Zuid Limburg deed onderzoek naar het gebruik van het jeugdsportfonds en naar de verdeling van de gelden over de verschillende gemeenten.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2013.

Integrale samenwerking binnen een gemeente

De centrale vraag in dit onderzoek is hoe interne afstemming en integrale samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie verbeterd kan worden. Welke factoren, vaardigheden en omstandigheden beïnvloeden dit proces.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2013.

Project "Samen Sterk". Verbinding huisartspraktijk en Wmo

Kan de indicatiestelling voor Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) efficiënter verlopen als gemeenten en huisartspraktijken meer (medische) gegevens uitwisselen? Een eerste verkenning.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2013.

Downloaden (PDF, 659 kB)

Valpreventie bij ouderen

Procesevaluatie naar werving, selectie en het verloop van de cursus "In Balans" in de gemeenten Brunssum en Kerkrade.
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2013.

Meer zicht op eenzaamheid!

Een onderzoek naar eenzaamheid bij 55-plussers in de gemeente Sittard-Geleen. Wat zijn de kenmerken en zijn er effectieve interventies?
GGD Zuid Limburg | Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg, 2013.

Downloaden (PDF, 746 kB)

2012

Seksuele gezondheid Zuid-Limburgse jongeren

Onderzoek toont aan dat het met de seksuele gezondheid van jongeren in Zuid-Limburg slecht is gesteld. GGD Zuid Limburg geeft de stand van zaken weer en doet aanbevelingen om seksuele gezondheid te verbeteren.
GGD Zuid Limburg, 2012.

Downloaden (PDF, 2.2 MB)

2011

Hoge hakken, lange tenen

De auteurs beschrijven de successen van en valkuilen voor de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid in de jaren na de start in 2006.
Auteurs: Maria Jansen en Karin Burhenne
Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg | GGD Zuid Limburg, 2014. 

Downloaden (PDF 22MB)