Infectieziektebestrijding in het AZC

Bij de GGD Zuid Limburg werken artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de infectieziektebestrijding. Na een melding van een infectieziekte of een uitbraak van infectieziekten gaan zij op zoek naar de bron van besmetting en personen in de omgeving van de zieke: zij kunnen ook besmet zijn of lopen mogelijk risico op besmetting. De GGD neemt maatregelen om verdere verspreiding van de infectieziekte tegen te gaan.

Meldplicht

Bepaalde infectieziekten zijn meldingsplichtig volgens de Wet Publieke Gezondheid. Artsen en laboratoria moeten deze infectieziekten melden aan de GGD als de diagnose is bevestigd. Melden is ook verplicht bij een vermoeden van bepaalde (ernstige) infectieziekten, de zogenaamde A-ziekten.

Asielzoekerscentra moeten individuele gevallen van infectieziekten en uitbraken van infectieziekten melden aan de GGD. Wanneer een ongewoon aantal patiënten een zelfde ziektebeeld vertoont dat lijkt op een infectie, moet dit gemeld worden. Zo kan verspreiding van infectieziekten worden voorkomen.

Infectieziekten melden Contact

Er is een infectieziekte geconstateerd. Wat doet de GGD?

Er is een infectieziekte geconstateerd. Wat doet de GGD?

Als het gaat om een individuele patiënt met een infectieziekte doen we het volgende:

 • We gaan op zoek naar de bron van de ziekte: brononderzoek. Gaat het bij de patiënt om een infectieziekte waarvoor de meldplicht geldt, dan willen we weten waar en hoe de patiënt de besmetting opgelopen kan hebben.
 • We brengen in kaart met wie de patiënt contact heeft gehad en/of welke personen mogelijk zijn blootgesteld aan dezelfde bron; contactonderzoek. Het is mogelijk dat deze personen risico hebben gelopen op besmetting. Wij nemen dan contact op met de behandelend arts, de medische dienst van het asielzoekerscentrum (GZA) en als dat nodig is, de patiënt zelf.
 • We geven (huis)artsen advies over welke onderzoeken zij kunnen (laten) doen om de verwekker van de infectie te achterhalen. Soms doen we dat onderzoek zelf.
 • We gaan onrust tegen door voorlichting te geven en vragen te beantwoorden, eventueel op locatie.

Bij een uitbraak van een infectieziekte coördineert de GGD de uitvoering van de maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen.

De GGD adviseert, informeert en onderzoekt

De GGD adviseert, informeert en onderzoekt

Naast de bestrijding van infectieziekten:

 • voorzien we ketenpartners van informatie via (nieuws)brieven;
 • houden we intercollegiaal overleg bij vragen over infectieziekten;
 • voeren we surveillance-onderzoek uit: onderzoek om inzicht in het aantal infectieziekten te krijgen en de veranderingen hierin, zodat er tijdig bestrijdingsmaatregelen kunnen worden genomen. Dat doen we zowel regionaal als landelijk en intercontinentaal.

De GGD werkt volgens landelijke richtlijnen.

Wanneer neemt u contact op met de GGD?

Wanneer neemt u contact op met de GGD?

 • Bij een ongewoon aantal patiënten met een zelfde ziektebeeld, waarbij het zou kunnen gaan om een infectieziekte.
 • Bij vragen of onrust onder bewoners of personeel rondom een infectieziekte.
 • Voor intercollegiaal overleg over infectieziekten: elke professional kan met ons overleggen als hij dat nodig vindt.
   

Voor intercollegiaal overleg Contact