U bevindt zich op:Over de GGD Bestuur GHOR

Bestuur GHOR

In Zuid-Limburg is de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio (GHOR) ondergebracht bij de GGD. Om precies te zijn: bij de afdeling Acute Zorg. Maar de GHOR is ook onderdeel van de veiligheidsregio. Daarom ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de GHOR niet bij het GGD-bestuur, maar bij het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De uitvoering van de GHOR-taken is opgedragen aan de GGD Zuid Limburg. Dit is vastgelegd in een bestuursovereenkomst.

Directeur Publieke Gezondheid

De dagelijkse aansturing van de GGD is in handen van de directeur publieke gezondheid (DPG). De GGD Zuid Limburg heeft twee directeuren publieke gezondheid. Samen vormen zij de directie. 

De DPG is niet alleen verantwoordelijk voor de GGD, maar ook voor de GHOR. Dit is zo in heel Nederland. Als directeur van de GHOR is de DPG lid van de directie van de veiligheidsregio. Daarmee is er in de regio één aanspreekpunt voor publieke gezondheid (GGD) en voor geneeskundige zorg bij crises en rampen (GHOR).