U bevindt zich op:BurgersVoorbereid op een rampJodiumtabletten

Jodiumtabletten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in het najaar van  2017 per post jodiumtabletten verspreid. Deze eenmalige verspreiding onder 1,2 miljoen huishoudens is afgerond.

Te koop bij apotheek en drogist

In Zuid-Limburg behoorden huishoudens met kinderen tot 18 jaar tot de doelgroep. Door geboortes, verhuizingen enz. is dit een dynamische groep. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld zwangere vrouwen en jonge toeristen: ook dit zijn dynamische groepen. Daarom zijn de jodiumtabletten voor een paar euro te koop bij apotheek en drogist. Niet alleen voor zwangere vrouwen, jonge toeristen en jonge forenzen, maar voor iedereen. Bijvoorbeeld voor opa’s en oma’s die regelmatig op de kleinkinderen passen.

Jodiumtabletten zijn niet voor iedereen zinvol

Of jodiumtabletten zinvol zijn hangt af van je leeftijd en woonafstand tot een kerncentrale. In een ring van 20-100 km rondom een kerncentrale is er geen reden om mensen boven de 18 jaar van jodiumtabletten te voorzien om de volgende redenen:

  • Leeftijd: de schildklier van (ongeboren) kinderen is gevoeliger voor radioactief jodium dan die van volwassenen. Zij hebben dus het meeste baat bij de beschermende werking van jodiumtabletten. Hoe ouder iemand is, hoe kleiner de kans op schildklierkanker door blootstelling aan radioactief jodium. De risico’s op bijwerkingen van jodiumtabletten nemen toe naarmate mensen ouder worden. Denk daarbij aan de ontwikkeling van allergieën of problemen met de schildklier.
  • Afstand tot kerncentrale: bij een kernongeval neemt het risico op besmetting met radioactief jodium af naarmate mensen verder van een kerncentrale wonen.

Er is geen concrete dreiging

Er is geen concrete dreiging van een kernongeval. De jodiumtabletten zijn bedoeld om voorbereid te zijn op de zeer kleine kans op een kernongeval. Ook wil Nederland bij een kernongeval dezelfde maatregelen kunnen nemen als onze buurlanden.

Meer vragen over jodiumtabletten

Hoe werken jodiumtabletten?

Bij een stralingsongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen. Een voorbeeld van zo'n radioactieve stof is radioactief jodium. Radioactief jodium kan via inademing, de huid of het eten van besmet voedsel in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen.
Radioactief jodium wordt vooral in de schildklier van jonge kinderen opgenomen en kan leiden tot schildklierkanker. Door het innemen van een jodiumtablet raakt de schildklier verzadigd met ‘gewoon’ jodium waardoor de schildklier geen radioactief jodium meer opneemt. Het risico op schildklierkanker neemt daardoor af.

Bieden jodiumtabletten volledige bescherming tegen radioactieve straling?

Jodiumtabletten beschermen alléén tegen de gevolgen van radioactief jodium. Ze bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen/straling. Daarom kan de overheid ook andere beschermende maatregelen afkondigen zoals schuilen en maatregelen om te voorkomen dat voedsel dat besmet is met radioactieve stoffen wordt geconsumeerd.

Wanneer moet ik een jodiumtablet innemen?

Een jodiumtablet moet op het juiste moment worden ingenomen, anders is er geen bescherming. De overheid geeft het juiste moment aan. Het heeft geen zin nu al een jodiumtablet in te nemen voor het geval dat …

Zijn de maatregelen afgestemd met de buurlanden?

Landen in Europa hanteren verschillende preparatiezones voor beschermingsmaatregelen rond kerncentrales. Dit geldt ook voor Nederland, België en Duitsland. In deze landen staan kerncentrales vlak bij de grens. De gevolgen van een incident met één van deze installaties kunnen het buurland treffen. De Nederlandse overheid heeft daarom besloten dat Nederland bij een stralingsincident vergelijkbare maatregelen wil kunnen treffen als België en Duitsland. De maatregelen zijn bovendien in lijn met de laatste internationale inzichten. Het uitdelen van jodiumtabletten is een van de maatregelen.

Wie lopen het meeste risico door radioactief jodium?

Bij een stralingsongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen, waaronder radioactief jodium. In het algemeen geldt: hoe verder van de plaats van het ongeval, hoe lager de blootstelling aan radioactieve stoffen. De schildklier van (ongeboren) kinderen is het meest kwetsbaar voor radioactief jodium. Daarom zijn jodiumtabletten ook op grotere afstand en bij een geringere blootstelling aan radioactieve stoffen effectief voor kinderen tot 18 jaar. Mensen tussen de 18 en 40 zijn minder kwetsbaar. Boven de 40 jaar bestaat er op basis van wetenschappelijk onderzoek geen meerwaarde van het slikken van jodiumtabletten.