U bevindt zich op:ProfessionalsJeugdgezondheidszorgStevig Ouderschap

Stevig Ouderschap

Stevig Ouderschap gaat om preventieve zorg voor gezinnen met een minder makkelijke start en wordt uitgevoerd door Jeugdgezondheidszorg Zuid-Limburg, een onderdeel van de GGD Zuid Limburg. Het programma gaat uit van de eigen kracht, behoeften en invulling van het ouderschap van (aanstaande) ouders. Zo vindt er een passende individuele begeleiding plaats door een opgeleide Stevig Ouderschap verpleegkundige. 

Kernelementen

Kernelementen

Gezinnen met een minder makkelijke start krijgen door Stevig
Ouderschap een steuntje in de rug. Het programma draait om gezond
opgroeien en opvoeden, problemen normaliseren en het risico op
ernstige opvoedproblemen en kindermishandeling verkleinen.
Door het verbeteren, versterken en vergroten van:

 • een positieve en veilige opvoeding
 • zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en het sociale netwerk

Aanmelding

Aanmelding

Ouders die in aanmerking komen voor Stevig Ouderschap kunnen op diverse manieren in beeld komen bij de Jeugdgezondheidszorg:

 • Prenataal via de aanstaande ouder(s) zelf of netwerkpartners
 • Postnataal via de selectievragenlijst, jeugdverpleegkundige, ouder(s) zelf of netwerkpartners
 • Deelname van ouders is vrijwillig. Er zijn voor hen geen kosten aan verbonden.

Meld een cliënt aan door te mailen naar stevigouderschap@ggdzl.nl of bel met een coördinator uit de regio:

 • Maastricht Heuvelland, Cindy Udo: 06-81465300
 • Parkstad, Reina Hettinga: 06-18353345
 • Westelijke Mijnstreek, Sylvia Knoops: 06-22862484

Werkwijze

Werkwijze

Stevig Ouderschap bestaat uit een selectievragenlijst en huisbezoeken. Vlak na de geboorte van hun kind krijgen alle ouders, meestal tijdens het huisbezoek van de jeugdverpleegkundige, een vragenlijst. De vragen richten zich op bekende risico’s voor opvoedingsproblematiek zoals jeugdervaringen met mishandeling, persoonlijke problemen en sociale isolatie.

Als uit de antwoorden en/of het advies van de jeugdverpleegkundige blijkt dat zij in aanmerking komen voor extra ondersteuning, krijgen de ouders Stevig Ouderschap aangeboden. De interventie bestaat uit circa 4 prenatale (vanaf 16 weken zwangerschap) en/of 6 postnatale huisbezoeken door de Stevig Ouderschap verpleegkundige tot het kind ongeveer 2 jaar is.

De Stevig Ouderschap verpleegkundige begint als het kind ongeveer 6 weken oud is en komt terug bij 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden, 12 maanden en 18 maanden. Maar in het begin is vaker contact of misschien juist als het kind wat groter is ook mogelijk. De ouders bepalen de planning van het programma. Daarnaast heeft de Stevig Ouderschap verpleegkundige regelmatig contact met de ouders via de telefoon of WhatsApp.

Tijdens de huisbezoeken krijgt de Stevig Ouderschap verpleegkundige een beter beeld van de gezinssituatie en kan zij gerichte, passende ondersteuning bieden. Het gaat om zo snel mogelijk signaleren en weer normaliseren van beginnende opvoed- en opgroeiproblemen, ontzorgen en bijdragen aan de versterking van de eigen kracht van gezinnen.

De Stevig Ouderschap verpleegkundige luistert, denkt mee en coacht ouders. De volgende onderwerpen komen meestal aan bod:

 • de ontwikkeling van het kind, de opvoeding en stimulerende rol van de ouders
 • het ouderschap en de combinatie met werk, partnerschap en sociaal netwerk
 • de eigen jeugd en de keuze voor een opvoedstijl
 • informatie over instanties en beschikbaar hulpaanbod in de regio