U bevindt zich op:ProfessionalsProjecten en onderzoekenCorona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Het coronavirus beheerste de afgelopen twee jaar onze samenleving. Ook voor de jongvolwassenen (16-25 jaar) heeft deze periode ongetwijfeld verstrekkende gevolgen. Op verzoek van VWS gaan GGD’en samen met het RIVM de impact van corona op de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen inzichtelijk maken. In de periode van 21 april t/m 5 augustus 2022 is daarom de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden begin 2023 op deze pagina gedeeld.

Informatie over het onderzoek

Informatie over het onderzoek

Vanaf 21 april tot en met 5 augustus 2022 heeft de GGD Zuid Limburg de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uitgevoerd in opdracht van GGD GHOR Nederland. Dit is een grootschalig landelijk onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van jongvolwassenen van 16 t/m 25 jaar. In een korte online vragenlijst gaven jongvolwassenen antwoord op vragen over gezondheid, gebruik van genotmiddelen, seksualiteit, eenzaamheid en financiën, maar ook de invloed van de coronacrisis op hun welzijn.

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen is het eerste landelijke onderzoek dat de daadwerkelijke impact meet. De impact op de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen nu én op de langere termijn. De vragenlijst ging onder andere in op thema’s als lichamelijke en mentale gezondheid, leefstijl, middelengebruik, weerbaarheid en eenzaamheid.

Deelname aan de monitor

Deelname aan de monitor

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Deelname is niet meer mogelijk. De jongeren die hebben deelgenomen hebben dit op vrijwillige basis gedaan. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het onderzoek is anoniem uitgevoerd. 

Resultaten van het onderzoek

Resultaten van het onderzoek

Onderstaand kan je de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 inzien. Deze resultaten geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen, ontstaan resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen.

Resultaten Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 

Contact

Contact

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de GGD Zuid Limburg, afdeling K&I

 088 - 880 55 77

JVmonitor@ggdzl.nl