U bevindt zich op:ProfessionalsAcademische Werkplaats Publieke Gezondheid

Academische Werkplaats Publieke Gezondheid (AWPG)

De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Mosa is een samenwerking tussen GGD Zuid-Limburg, Maastricht University en Care and Public Health Research Institute (CAPHRI). Samen werken we op het snijvlak van beleid, onderzoek en praktijk binnen de publieke gezondheidszorg.

In deze netwerkorganisatie werken ook de 16 Zuid-Limburgse gemeenten en Maastricht Universitair Medisch Centrum+ samen aan publieke gezondheid. Het voornaamste doel is het uitwisselen van kennis en ervaring tussen praktijk en wetenschap.

Gezondheidssituatie in Zuid-Limburg

Onderzoek van het RIVM toont aan dat de gezondheid van de Zuid-Limburgers in veel opzichten slechter is dan die van de mensen in andere delen van ons land. Zuid-Limburgers leven gemiddeld 10 tot 12 jaar korter in goede gezondheid.

Samenwerken aan gezondheidsverbetering

De gemeenten en de GGD Zuid Limburg willen meer gezonde Zuid-Limburgers. Als beleid, praktijk en wetenschappelijk onderzoek op elkaar zijn afgestemd, levert dat betere resultaten op. Wetenschappelijke kennis wordt ingezet om gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming in de praktijk te verbeteren. Praktijkervaring levert informatie op voor wetenschappelijk onderzoek.

JGZ draagt ook bij aan wetenschappelijk onderzoek over jeugd. Gegevens vanuit de JGZ dienstverlening kunnen geanonimiseerd (d.w.z. dat de gegevens niet tot persoon herleidbaar zijn) worden gebruikt voor deze doelen. Meer informatie hierover, alsmede de bezwaarregeling, vindt u op onze pagina ‘Privacy en bescherming persoonsgegevens’ en ‘Gebruik van gegevens uit de dossiers’.